อยู่ไหนก็ไม่ทุกข์ ถ้ามี3ช่างต่อไปนี้

"เป็นสุขได้ ต้องมี 3 ช่าง" http://winne.ws/n12047

3.8 พัน ผู้เข้าชม

Let it go & Let it be...

อยู่ไหนก็ไม่ทุกข์ ถ้ามี3ช่างต่อไปนี้http://www.therapyinmanhattan.com/how-to-succeed-with-your-new-years-resolution-let-it-be-and-let-it-go/

"เป็นสุขได้ ต้องมี 3 ช่าง"

1. "ช่างกู" คือ ไม่แคร์สื่อไม่สนขี้ปากชาวบ้าน ใครจะว่านินทาอะไรก็ช่าง เราทำของเราให้ดีเป็นใช้ได้

2. "ช่างมึง" คือ ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน ใครจะเอาเรื่องใครมาโพนทนาให้เราฟังก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจให้รกสมอง

3. "ช่างมัน" คือ อะไรเกิดขึ้นมา แก้ได้ก็แก้ไป แต่ถ้าทำจนสุดวิสัยแล้วแก้ไม่ได้ ก็ปล่อยมันไป อะไรอยากจะเกิดก็ปล่อยมัน รักษาใจของเราไว้อย่าให้เศร้าหมองก็พอ

ถ้ามี 3 ช่างนี้ไว้ อยู่ไหนก็ไม่ทุกข์!


ขอขอบคุณข้อมูลจาก: FB PAG Design

แชร์