พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

7 ม.ค.60 เวลา 18.59 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช http://winne.ws/n12111

545 ผู้เข้าชม
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไป ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

7 ม.ค.60 เวลา 18.59 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร จากนั้นเสด็จไปที่เตียงพระพิธีธรรมตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตก ณ มุขหน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุก ที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจบ ลงไปนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 8 รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก สำหรับพระพิธีธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดอนงคาราม วรวิหาร

โดยระหว่างการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรรนารีรัตน์ ได้ประทานพระอนุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างต่อเนื่อง

ที่มา INN News

แชร์