ชีวิต.......

ชีวิตของสัตว์ เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายไปในที่สุด http://winne.ws/n12332

1.4 พัน ผู้เข้าชม

ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายไปในที่สุด

ชีวิต.......
แชร์