ชีวิต.......

ชีวิตของสัตว์ เหมือนภาชนะดิน
ซึ่งล้วนมีความสลายไปในที่สุด http://winne.ws/n12332

1.1 พัน ผู้เข้าชม
share

ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายไปในที่สุด

แชร์