บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

27 สิงหาคม 2512 พระธัมมชโย(ไชยบูลย์ สิทธิผล) ละทิ้งทางโลก เข้าสู่ทางธรรม ออกบวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ได้ฉายา “ธัมมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม” โดยมีพระเทพวรเวที หรือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ http://winne.ws/n13790

1.1 พัน ผู้เข้าชม
บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

เมื่อมีการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 5 มีนาคม ประกาศถอดถอนสมณศักดิ์ “พระเทพญาณมหามุนี” หรือ พระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี 

เส้นทางในผ้ากาสาวพัสตร์ของหลวงพ่อ ตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ จนถึงถูกถอดสมณศักดิ์ มีลำดับอย่างไร 

27 สิงหาคม 2512 หลวงพ่อธัมมชโย (ไชยบูลย์ สิทธิผล) จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตัดสินใจละทิ้งทางโลก (อายุ 22 ปี) เข้าสู่ทางธรรม ตั้งใจออกบวชอุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ได้ฉายา “ธัมมชโย” แปลว่า “ผู้ชนะโดยธรรม” โดยมีพระเทพวรเวที หรือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์

บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

หลวงพ่อธัมมชโย ได้แจ้งแก่โยมพ่อว่า “จะขอบวชไม่สึกตลอดชีวิต” ซึ่งทั้งโยมพ่อและโยมแม่ ก็ไม่ขัดข้อง ทั้งยังปลื้มปีติที่พระลูกชายจะได้เป็นผู้สืบอายุพระศาสนาต่อไป

หลวงพ่อธัมมชโย มีมโนปณิธาน ในการบวชโดยได้กล่าวถึงอุดมการณ์ในการบวชไว้ดังนี้

“การบวชเป็นพระไม่ใช่ของง่าย หาใช่ครองผ้ากาสาวพัสตร์แล้วจะเป็นพระได้ จะต้องปฏิบัติกิจวัตรของสงฆ์ซึ่งมีศีล 227 ข้อ ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย….การบวชนั้น ถ้าจะให้ได้บุญกุศล ควรจะเป็นที่พึ่งของพระศาสนาได้ด้วย ไม่ใช่บวชมาเพื่อพึ่งพระศาสนาอย่างเดียว”

บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

สมณศักดิ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระสุธรรมยานเถร

5 ธันวาคม พ.ศ. 2539 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ อธิมุตธรรมวรากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระที่ พระเทพญาณมหามุนี ศรีธรรมโกศล โสภณภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ราชกิจจานุเบกษาประกาศ ลงวันที่ 5 มีนาคม ประกาศถอดถอนสมณศักดิ์ “พระเทพญาณมหามุนี” (4 มีนาคม พ.ศ. 2560)

บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์
บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

27 สิงหาคม 2512 กำเนิด “พระไชยบูลย์” ฉายา “ธัมมชโย” แปลว่าผู้ชนะโดยธรรม ออกบวชที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ

อ้างอิง มติชนออนไลน์ 6 มี.ค. 2560 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 

บนเส้นทางผ้ากาสาวพัสตร์ “หลวงพ่อธัมมชโย” ก่อนถึงวัน ถอดสมณศักดิ์

วิดิโอประวัติหลวงพ่อธัมมชโย (ของจริง คนจริง วัดพระธรรมกาย)

หลวงพ่ออยากได้งานพระศาสนา ไม่ได้อยากเด่นอยากดังแต่อย่างใด แต่ต้องระดมทุนมาก เพราะมันเป็นงานเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนา และหลวงพ่ออยากปลดกังวล จะได้มีเวลาทำงานที่หลวงพ่อถนัด คือการระดมธรรม (งานสมาธิ)

ขอบคุณวิดิโอจาก https://www.youtube.com/watch?v=G5CyQfrRizE

แชร์