สิ้นแล้ว..!! เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ

เวลา 02.29 น.วันที่ 7 มีค. พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์(พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ที่รพ.ศิริราช อายุ 78 พรรษา (8 มี.ค.60) รดน้ำศพได้ในวันพรุ่งนี้ http://winne.ws/n13806

1.6 พัน ผู้เข้าชม
สิ้นแล้ว..!! เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ

นายกิติศักดิ์ แก้ววิเชียร รักษาการผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 02.29 น.วันที่ 7 มีนาคม พระเดชพระคุณพระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์(พระอารามหลวง) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งตับ ที่โรงพยาบาลศิริราช อายุ 78 พรรษา

และจะเคลื่อนสรีระสังขารพระเทพสารเวทีจากโรงพยาบาลศิริราชมาที่วัดโบสถ์ในพรุ่งนี้ ( 8 มี.ค.60) จะให้ประชาชนทั่วไปเข้ารดน้ำศพได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 13.00 น.และเวลา 16.00 น.จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพที่วัดโบสถ์

ขณะนี้ทางวัดได้เตรียมทำความสะอาดวัด และจัดเตรียมสถานที่เพื่อรับศพกลับอย่างเร่งด่วนแล้ว

ประวัติ พระราชวินัยเวที เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่ง ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถสูงและอุทิศตนพัฒนาสาธารณสุขและสาธารณูปการให้สังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นพระนักพัฒนาและเป็นพระนักเทศน์ที่สำคัญรูปหนึ่ง

ปัจจุบัน พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) สิริอายุ 78 พรรษา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี และเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)

มีนามเดิมว่า ประยงค์ บัวทอง เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2482 ที่บ้านหนองทอง ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายเหลือและนางเฮง บัวทอง

ในวัยเด็ก หลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดเซ่าสิงห์ ทางบ้านสอบถามถึงเรื่องบรรพชา ท่านตอบรับด้วยความดีใจ เพราะมีความใฝ่ใจในพระพุทธศาสนามานานแล้ว

เข้าพิธีบรรพชา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2502 ณ วัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ (เอก ปวัฑฒโน) วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระครูสังฆรักษ์ วัดเซ่าสิงห์ เป็นพระศีลาจารย์

สามเณรประยงค์ ได้มุ่งมั่นศึกษาบาลี นักธรรม พ.ศ.2504 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2502 ณ พัทธสีมาวัดเซ่าสิงห์ ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โดยมีพระครูประพัฒน์ศีลคุณ วัดไผ่ดำ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระพวง ปสันโน วัดไผ่ดำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูสังฆรักษ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปภาโส

หลังอุปสมบท ได้อุทิศตนด้วยความตั้งใจ ในหน้าที่การงานและการปกครอง พ.ศ.2505 เป็นครูสอนพระปริยัติสำนักวัดไผ่ดำ

พ.ศ.2515 เป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโบสถ์อินทร์บุรี วิชาหมวดธรรมวินัย ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเข้ารับการอบรม โรงเรียนพระสังฆาธิการธรรมยุต เจ้าคณะอำเภอธรรมยุต รุ่นที่ 1

พ.ศ.2518 เป็นกรรมการตรวจธรรม สนามหลวง พระราชวินัยเวที เป็นพระเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด และยังเป็นพระนักพัฒนามีผลงานด้านบูรณปฏิสังขรถาวรวัตถุตามวัดต่างๆ มากมาย

ท่านอุทิศกายอุทิศตนทุ่มเทรับใช้พระพุทธศาสนาอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย ในการปฏิบัติภารกิจ และส่งเสริมศาสนกิจด้วยดีมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นงานในส่วนของคณะสงฆ์ หรือในภาคส่วนอื่นที่ขอความอนุเคราะห์ท่านจะให้ความร่วมมือไม่เคยขาด

ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต)

พ.ศ.2510 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเซ่าสิงห์ พ.ศ.2511 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2522 เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์

พ.ศ.2525 รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2525 เป็นเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พ.ศ.2525 เป็นผู้จัดการโรงเรียนวัดโบสถ์อินทร์บุรี แผนกสามัญศึกษา

พ.ศ.2526 เป็นพระอุปัชฌาย์ในคณะธรรมยุต พ.ศ.2526 เป็นเจ้าคณะอำเภอในจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)

พ.ศ.2540 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี (ธรรมยุต)

พ.ศ.2545 เป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี-อุทัยธานี-ชัยนาท (ธรรมยุต)

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559  ได้รับการเลื่อนสมณะศักดิ์ จากพระราชวินัยเวที เป็นพระเทพสารเวที

แชร์