มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2560 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึง 15 พ.ค.นี้

บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 สมัครผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านระบบออนไลน์ 16 - 25 พฤษภาคม 2560 ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมติดรูปถ่าย ผ่านระบบออนไลน์ *ให้นำใบสุทธิหรือบัตรประชาชนตัวจริง http://winne.ws/n14077

3.7 พัน ผู้เข้าชม
1.1พัน share
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2560 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ถึง 15 พ.ค.นี้แหล่งภาพจาก วิทยาลัยสงฆ์เลย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 2560 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

1. กำหนดการสอบคัดเลือก

บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2560 สมัครผ่านระบบออนไลน์ 16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านระบบออนไลน์ 16 - 25 พฤษภาคม 2560 ปริ้นบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบพร้อมติดรูปถ่าย ผ่านระบบออนไลน์ *ให้นำใบสุทธิหรือบัตรประชาชนตัวจริงมาวันสอบด้วย* 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียนวิชา พระพุทธศาสนา ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาษาอังกฤษ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบวิชาภาษาไทยเฉพาะผู้สมัครต่างประเทศ และวิชาวัดแววความเป็นครู เฉพาะผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 28 พฤษภาคม 2560 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 31 พฤษภาคม 2560 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ 31 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ 1 มิถุนายน 2560 รายงานตัวนิสิตใหม่ ลงทะเบียนเรียน

 2. เพิ่มชื่อโรงเรียน

ผู้สมัครที่ค้นหารายชื่อโรงเรียนไม่เจอ สามารถเพิ่มเติมโดยส่งรายละเอียด ชื่อโรงเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียน มาที่ อีเมล [email protected]
 ประกาศโดย   พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ รก.ผอ.ส่วนทะเบียนนิสิต   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2560

 3. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้อง C300 อาคารเรียนรวม โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 035-248062 หรือ 035-2548000 ต่อ 8421 , 098-8689896 อีเมล [email protected] 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พ.ค.2560 (เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 09.00 - 17.00 น. หยุดวันพระ - วันอาทิตย์ - วัดหยุดนักขัตฤกษ์)

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

แชร์