พิธีมอบทุนการศึกษาด้านพุทธศาสน์ศึกษา นศ.ที่มีผลการเรียนสูงสุดปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ทางสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ โดยพระสุธรรมญาณวิเทศ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ด้านพุทธศาสน์ศึกษา ปีการศึกษา 2559 http://winne.ws/n14228

768 ผู้เข้าชม
พิธีมอบทุนการศึกษาด้านพุทธศาสน์ศึกษา นศ.ที่มีผลการเรียนสูงสุดปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 ที่มหาวิทยาลัยโอทาโก ทางสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยแห่งประเทศนิวซีแลนด์ โดยพระสุธรรมญาณวิเทศ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ด้านพุทธศาสน์ศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนสูงสุด จำนวน 5 กองทุน 

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์โทนี บัลแลนไทน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านมานุษยวิทยา มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวขอบคุณสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยในความร่วมมือทางวิชาการครบ 10 ปี

และเป็นที่น่าปลื้มใจและอนุโมทนาที่ พระมหาวิโรจน์  ญาณวิโรจโน (ป.ธ.๙ นาคหลวง) วัดพระธรรมกาย ซึ่งเป็นนักศึกษาโครงการสืบค้นคำสอนยุคต้นพุทธกาล ของสถาบันได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของพุทธศาสน์ศึกษา ฯ

cr.พม.นรพล ป.ธ.๙

พิธีมอบทุนการศึกษาด้านพุทธศาสน์ศึกษา นศ.ที่มีผลการเรียนสูงสุดปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยโอทาโก
แชร์