คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ได้จัดกิจกรรมงานบุญวัน โดยมีพระมหาอภิชาติ วชิรชโย เป็นประธานสงฆ์ http://winne.ws/n14275

1.8 พัน ผู้เข้าชม
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 นี้ วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. ประเทสสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวัน โดยมีพระมหาอภิชาติ วชิรชโย เป็นประธานสงฆ์

ในภาคเช้ากิจกรรมเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหาร โดยมี กัลฯดารัตน์ แสงอรุณและ กัลฯชมพูนิกข์ เบนเน็ต เป็นตัวแทนในการนำกล่าวถวายภัตตาหาร ลำดับต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าปกป้องพระพุทธศษสนา โดยมี กัลฯศษสนาวดี อาดัม และ กัลฯศุลีพร ศุขจรัสเป็นเป็นตัวแทนในการนำกล่าว 

จากนั้นประธานกล่าวถวายภัตตาหาร และ ประธานกล่าวทอดผ้าปกป้องพระพุทธศาสนา ได้น้อมนำไทยธรรมและผ้าไตรถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ สุดท้ายสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายต้นผ้าป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ เมื่อเสร็จแล้วประธานสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา และนำให้พร จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายภาพประวัติศาสตร์ และได้ร่วมกันใส่บาตรคณะสงฆ์เป็นลำดับต่อไป 

เมื่อเสร็จแล้ว ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลกันอย่างเบิกบาน บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ในช่วงบ่ายนั้น กิจกรรมเริ่มในเวลา 12.45 น. โดยได้มีการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและฟังการบรรยายธรรม และติวธรรมศึกษา พระมหาวีรวุฒิ อมโร อีกทั้ง ทุกท่าน ยังได้ร่วมกันสวดมนต์บท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 ล้านพระองค์อีกด้วย 

ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานในวันนี้ ต่างได้รับความปลื้มปีติใจเป็นอย่างมาก และวัดพระธรรมกายดี.ซี.ขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกด้วยนะคะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดพระธรรมกาย ดี.ซี. 

คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
คณะสงฆ์และชาวพุทธวัดพระธรรมกาย ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ร่วมจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์
แชร์