คณะครูและเด็กนักเรียนในอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 มี.ค 2560 คณะนักเรียนและคุณครู จาก St.Aloysius School จำนวน 60 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ศาสนาและความเชื่อที่ต่างออกไป http://winne.ws/n14398

4.5 พัน ผู้เข้าชม
คณะครูและเด็กนักเรียนในอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

เด็กนักเรียนในอังกฤษสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

วันที่ 28 มี.ค 2560 คณะนักเรียนและคุณครู จาก St.Aloysius School จำนวน 60 คน ได้มาศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนอยากให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ศาสนาและความเชื่อที่ต่างออกไป ทางโรงเรียนจึงได้ติดต่อทางวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลเพื่อขอเข้ามาศึกษาเรียนรู้

โดยพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เด็กๆได้เรียนรู้การทักทายแบบวัฒนธรรมไทย และกราบเบญจางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการกราบเพื่อแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัย  หลังจากนั้นพระอาจารย์ได้สอนสมาธิเบื้องต้นให้กับเด็กๆซึ่งหลายคนรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขจากการนั่งสมาธิ จากนั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อเข้าฐานกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรู้ทางพระพุทธศานาและข้อควรปฏิบัติระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส ทุกกิจกรรมเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากและมีคำถามตลอดในแต่ละฐานกิจกรรม

กิจกรรมในวันนี้ได้ชาวท้องถิ่นที่เข้ามาฝึกสมาธิเป็นประจำที่วัด มาทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครประจำฐานกิจกรรมด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดในวันนี้สร้างความประทับใจให้กับนักเรียน ครู และอาสาสมัครชาวท้องถิ่นเป็นอย่างมาก ในส่วนของการ​นั่งสมาธิคณะครูได้บอกว่าและอยากให้เด็กนักเรียนได้มีช่วงเวลาที่สงบ และพบกับความสุข

ขอบคุณภาพและข่าวจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย

แชร์