เผยผลวิจัยนศ.มหาวิทยาลัยในอังกฤษ พบเด็กทารกที่ร้องไห้งอแงมากที่สุดคือ ประเทศ ..???

การวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจเด็กทารกในประเทศดังกล่าว จำนวน 8,700 คน โดยสังเกตพฤติกรรมการร้องไห้ของเด็กในช่วง 3 เดือนแรก ว่าต่างกันอย่างไร ซึ่งผลปรากฏว่า เด็กในอังกฤษ แคนาคา อิตาลีนั้น มีอาการร้องไห้มากกว่า 3 ชั่วโมงติดต่อ http://winne.ws/n14666

826 ผู้เข้าชม
share
แหล่งภาพจาก แม่เนปจูน แนวคิดในการเลี้ยงลูก สำหรับ คุณพ่อคุณแม่มือใหม่

เผยผลสำรวจจาก University of Warwick แห่งสหราชอาณาจักร โดยนักวิจัยชื่อว่า Dieter Wolker ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยเกี่ยวการการร้องได้ของเด็กทารกแรกเกิดในนิตยสารกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งระบุว่า เด็กแรกเกิดในอังกฤษ / แคนาดา / อิตาลี และเนเธอร์แลนด์มีอัตราการร้องงอแงมากกว่าในเยอรมนีและเดนมาร์ก 

การวิจัยนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจเด็กทารกในประเทศดังกล่าว จำนวน 8,700 คน โดยสังเกตพฤติกรรมการร้องไห้ของเด็กในช่วง 3 เดือนแรก ว่าต่างกันอย่างไร ซึ่งผลปรากฏว่า เด็กในอังกฤษ แคนาคา อิตาลีนั้น มีอาการร้องไห้มากกว่า 3 ชั่วโมงติดต่อกันใน 1 วัน / อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทารกในเยอรมนีและเดนมาร์ก

อาการที่เด็กร้องไม่หยุดติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ทางการแพทย์จะเรียกอาการนี้ว่า โคลิก โดยอาการเบื้องต้นของเด็กที่เป็นโคลิกนั้น มักจะร้องไห้ติดต่อกันประมาณ 2 ชั่วโมงต่อวัน ในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเริ่มลดน้อยลง โดยจะมีช่วงที่ร้องหนักมากประมาณ 15 นาที ไปจนอายุ 6 สัปดาห์ ต่อมาจะลดน้อยลงเหลือ 10 นาที ไปจนอายุ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน และหลังจากนั้นอาการนี้จะหายไปเอง 

ทั้งนี้ ในงานวิจัยระบุว่าการที่เด็กร้องมากหรือน้อย อาจจะขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ สภาพแวดล้อม สภาพอากาศ และสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ของมารดา รวมถึงพันธุกรรมด้วย ซึ่งจากการสำรวจที่พบว่าในเยอรมนี และเดนมาร์ก จะพบอาการเด็กร้องงอแงน้อยกว่านั้น อาจมาจากสภาพอากาศของประเทศที่ค่อนข้างดี และคุณภาพชีวิตประชากรที่มีอัตราการมีความสุขมากที่สุดในโลกด้วย

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีอาการโคลิก ก็อย่างเพิ่งกังวลใจ เพราะอาการนี้จะหายไปเองเมื่ออายุ 3 เดือน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ที่มีอาการนี้มักจะมีปัญหากระเพาะอาหารและลำไส้ยังไม่แข็งแรง แต่เมื่อครบ 3 เดือนแล้วจะแข็งแรงมากขึ้น ผู้ปกครองต้องใจเย็น และคอยอุ้มจนกว่าเค้าจะหยุดร้อง 

และกรณีเด็กร้องไห้ 3 เดือน ในเมืองไทย แล้วเป็นเรื่องค่อนข้างปกติ เพราะสภาวะที่เด็กไม่คุ้นกับสภาพแวดล้อมใหม่ ซึ่งไม่เหมือนการอยู่ในครรภ์มารดาที่อบอุ่น ที่ยาวนานถึง 9 เดือน ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้นคุณแม่ควรให้ความรักความเข้าใจและความอบอุ่นกับเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ นับเป็นสิ่งดีที่สุด

อ้างอิงจาก : http://news.voicetv.co.th/world/478233.html

แชร์