9 ข้อกับการใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ แต่สุขใจ ทำได้ไม่ยาก ถ้าได้ทำ!!

๑. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่างที่ผ่านมา (ไม่หวังผล ทำให้ไม่คาดหวัง ก็ไม่ผิดหวัง) http://winne.ws/n14732

1.1 พัน ผู้เข้าชม
9 ข้อกับการใช้ชีวิตแบบง่าย ๆ แต่สุขใจ ทำได้ไม่ยาก ถ้าได้ทำ!!แหล่งภาพจาก namfon28420 - WordPress.com

9 ข้อ หลักการใช้ชีวิตง่าย ๆ แต่สุขใจ ทำได้ไม่ยาก ถ้าได้ทำ!!

๑. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่ง ความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับคำว่า ความผิดหวัง ความแค้น ความเสียใจ อย่างที่ผ่านมา (ไม่หวังผล ทำให้ไม่คาดหวัง ก็ไม่ผิดหวัง)

๒. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การให้อภัย แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใด ๆ

๓. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การรู้จักตนเอง มากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

๔. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การอยู่อย่างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น ด้วยความอยาก และความโลภ

๕. จงมีชีวิตอยู่กับ ความจริง แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวาง อย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

๖. จงมีชีวิต อยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับความสุขลึก ๆ ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

๗. จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิต ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

๘. จงมีชีวิต อยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด

๙. จงมีชีวิตอยู่ด้วย การสะสมความดีและบุญกุศล ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณมีตัวช่วยอยู่ตลอดเวลา

ที่มา : https://plus.google.com/117048609994710536084/posts/TTbBNGfjbFz

แชร์