อสคพ.เตรียมร้อง ผอ.สำนักพุทธฯ พิจารณาทางพระวินัยต่อพุทธะอิสระ

นายวิชัย ประเสริฐสุดศิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ตนเองและคณะ เดินทางไปร้องต่อ ผอ.สำนักพระพุทธฯ http://winne.ws/n14788

1.1 พัน ผู้เข้าชม
อสคพ.เตรียมร้อง ผอ.สำนักพุทธฯ พิจารณาทางพระวินัยต่อพุทธะอิสระ

 

นายวิชัย ประเสริฐสุดศิริ ผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.ตนเองและคณะ เดินทางไปร้องต่อ ผอ.สำนักพระพุทธฯ ให้พิจารณาดำเนินการทางพระวินัยต่อพระสุวิทย์ ธีรธัมโม หรือหลวงปู่พุทธอิสระ วัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม ในกรณีที่ได้ทำการปลุกเสกพระนาคปรก รุ่นหนึ่งในปฐปี หลังพระใส่พระปรมาภิไธย ภปร. และ สก. รดด้วยเลือดของตัวเอง เรียกว่า ปะสะโลหิต โดยไม่ได้ขอพระบรมราชานุญาต ตามมติมหาเถรฯว่าด้วย การขอพระบรมราชูปถัมถ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2539 ข้อ 7 ระบุว่า การขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย หรืออักษรพระนามาภิไธย เพื่อประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถ หรือเสนาสนะอื่นใด หรือบนผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป ให้เจ้าอาวาสทำรายงานเสนอเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนถึงเจ้าคณะใหญ่ตามแบบท้ายระเบียบนี้ พร้อมด้วยประวัติวัด ซึ่งมีหลักฐานการเสด็จพระราชดำเนิน หรือทรงเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัดนี้ในอดีต ประวัติเจ้าอาวาสปัจจุบัน พร้อมภาพถ่ายอุโบสถ เสนาสนะ หรือพระพุทธรูป อย่างละ 2 ชุด


ขอบคุณhttps://www.komkhao.com/content/11200

แชร์