รัฐบาลเล็งเพิ่มเบี้ยคนชรา 2 เท่ารับสังคมสูงวัย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ

รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรายากจน 1,200-1,500 บาทต่อเดือน ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ พร้อมดูแลการจ้างงาน ที่พักอาศัย และส่งเสริมการออม รองรับสังคมผู้สูงวัยของไทย http://winne.ws/n14815

863 ผู้เข้าชม
รัฐบาลเล็งเพิ่มเบี้ยคนชรา 2 เท่ารับสังคมสูงวัย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ

รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรายากจน

                    พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมีแนวคิดเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายละ 1,200-1,500 บาท จากเดิม 600 บาทต่อเดือน เพื่อให้เหมาะสมกับการครองชีพในปัจจุบัน โดยระหว่างนี้กำลังศึกษารายละเอียด เช่น การระดมเงินทุนจากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือกองทุนสนับสนุนการกีฬา รวมถึงผู้สูงอายุที่มีฐานะดีอยู่แล้วและยอมเสียสละเบี้ยยังชีพคนชราอีกส่วนหนึ่ง จัดตั้งเป็นกองทุนผู้สูงอายุ

เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

                    "กองทุนผู้สูงอายุจะนำเงินไปเพิ่มเบี้ยยังชีพให้แก่คนชราที่มีประมาณ 10 ล้านคน โดยเฉพาะกลุ่มคนชราที่ยากจน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ซึ่งมีอยู่ประมาณ 2,000,000 คน จากการสำรวจตามโครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อสรุปที่ชัดเจนหลังการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบที่ 2 แล้ว ก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. ซึ่งท่านนายกฯ ย้ำให้คนในครอบครัวใช้โอกาสวันหยุดสงกรานต์นี้ เชิญชวนผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันที่ 15 พ.ค.นี้" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

รัฐบาลยังดูแลเรื่องการประกอบอาชีพ

                    นอกจากเรื่องเบี้ยยังชีพ ที่เป็นรายได้ประจำเดือนของผู้สูงอายุแล้ว รัฐบาลยังดูแลเรื่องการประกอบอาชีพด้วย โดยในปีนี้ตั้งเป้าให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้เพิ่ม 39,000 อัตรา โดยเฉพาะในชนบทผ่านวิสาหกิจชุมชน และออกมาตรการจูงใจให้องค์กรต่าง ๆ จ้างงานผู้สูงอายุ โดยสามารถนำรายจ่ายไปหักภาษีได้ถึง 2 เท่า รวมทั้งพยายามเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนมีเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ

ด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ

                     ส่วนด้านที่พักอาศัยของผู้สูงอายุนั้น มีการดำเนินงานหลายรูปแบบ เช่น โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร หรือซีเนียร์คอมเพล็กซ์ ที่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน เช่น ร้านอาหาร โรงพยาบาล ฯลฯ หรือโครงการบ้านกตัญญู ที่มีรูปแบบและสภาพแวดล้อมเหมาะกับการพักอาศัยของผู้สูงอายุและลูกหลาน เป็นต้น

หน่วยงานของรัฐที่มีแผนงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ

                     "ท่านนายกฯ อยากให้คนไทยมีความสุข โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งมีจำนวนมากขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยมีแผนงานเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดทำแผนดูแลผู้สูงอายุฉบับที่ 2 ปี 2560 - 2564 กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนสุขภาพแห่งชาติปี 2560 - 2564 และกระทรวงแรงงานจัดทำแผนจัดหางานให้ผู้สูงอายุปี 2560 - 2564" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

ที่มา          :          เว็บ pptvthailand.com/news            /          13 เม.ย. 2560  

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

รัฐบาลเล็งเพิ่มเบี้ยคนชรา 2 เท่ารับสังคมสูงวัย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ
รัฐบาลเล็งเพิ่มเบี้ยคนชรา 2 เท่ารับสังคมสูงวัย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ
รัฐบาลเล็งเพิ่มเบี้ยคนชรา 2 เท่ารับสังคมสูงวัย ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ
แชร์