ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ถนนเลียบคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยมีท่านเจ้าคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ เมตตาเป็นประธาน http://winne.ws/n14823

1.2 พัน ผู้เข้าชม
1.1พัน share
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”

คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมภาคีเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในเขตชุมชนรอบวัด จัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ถนนเลียบคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน” โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเทศภาวนาจารย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

โดยการประสานความร่วมมือของเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอคลองหลวง, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, ชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรัตนเวช, ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ, ชมรม GEN Y CLUB (องค์กรสาธารณประโยชน์) และภาคีเครือข่าย บวร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า “งานบุญมหาสงกรานต์ สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ชาวไทยและชาวพุทธจะได้เริ่มต้นชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการทำคุณงามความดี และการสร้างบุญกุศลให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นงานบุญแห่งการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระคุณ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ถึงแด่ท่านเหล่านั้นให้มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไปในสัมปรายภพตามคำสอนในพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังถือเป็นการจัดกิจกรรมเชิงพุทธเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี โดยการนำของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ให้เกิดกิจกรรมในการสานสายใยศีล ๕ สู่ประชาชนอย่างแท้จริง และร่วมสานสัมพันธ์ชุมชนด้วยศีลธรรมให้ บวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน มีความใกล้ชิดแนบแน่น สู่การเสริมสร้างให้เกิดเป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความเข้มแข็ง เป็นต้นแบบของชาวพุทธสืบไป” 

โดยกิจกรรมภายในงานมุ่งในการ “สืบสานประเพณีไทย รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ”  อาทิ

การสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระบรมธาตุ และสรงน้ำรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล, การอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองลูกนิมิต เพื่อร่วมสถาปนาโบสถ์พระไตรปิฎกหลังแรกของโลก, การแสดงวัฒนธรรมไทยโดยกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุชาวคลองสาม, การทำบุญปุพพเปตพลี ทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับ และสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา, การรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในชุมชน, การออกร้านอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และกิจกรรมการมอบของขวัญผ่านการสอยดาราสวรรค์ โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน และการออกหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพฟันผู้สูงอายุ และจ่ายยาพื้นฐานบริการสังคม โดยชมรมรัตนเวช

https://www.facebook.com/sidwat072/posts/1491440897562171

ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
ศิษย์วัดพระธรรมกายและภาคีเครือข่ายบวร. จัดงานสงกรานต์ “สานสายใยศีล ๕ สานสัมพันธ์ชุมชน”
แชร์