หุ่นยนต์เอไอ (Artificially Intelligent) เรียนรู้ถึงอคติการเหยียดผิวเหยียดเพศของมนุษย์จากภาษาในเน็ต

หุ่นยนต์เอไอ (Artificially Intelligent) หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง กำลังเรียนรู้ความคิดด้านอคติหลายอย่างจากมนุษย์ เช่นการเหยียดผิว และการเหยียดเพศ http://winne.ws/n14900

955 ผู้เข้าชม
หุ่นยนต์เอไอ (Artificially Intelligent) เรียนรู้ถึงอคติการเหยียดผิวเหยียดเพศของมนุษย์จากภาษาในเน็ตแหล่งภาพจาก board.postjung.com

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์เอไอ กำลังเรียนรู้ความคิดด้านอคติหลายอย่างจากภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่นการเหยียดผิว และการเหยียดเพศ

หุ่นยนต์เอไอ (Artificially Intelligent) หรือหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีความเฉลียวฉลาด สามารถคิดและตัดสินใจได้เอง กำลังเรียนรู้ความคิดด้านอคติหลายอย่างจากมนุษย์ เช่นการเหยียดผิว และการเหยียดเพศ โดยผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าคำที่ผู้คนใช้ค้นหาออนไลน์ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลสำคัญของเอไอ มักมีข้อมูลเฉพาะเจาะจงที่เชื่อมโยงกับคำคำนั้น เช่น ชื่อของผู้ชายมักจะถูกค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ขณะที่ชื่อของผู้หญิงมักจะถูกค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับครอบครัว ทำให้เอไอเรียนรู้ว่าผู้ชายเป็นฝ่ายทำงาน และเรียนรู้ว่าการดูแลครอบครัวเป็นหน้าที่ของผู้หญิง ซึ่งไม่จำเป็นเสมอไป

นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ชื่อของคนยุโรป หรือคนอเมริกัน มักจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่สวยงามและดูเจริญหูเจริญตา ส่วนชื่อของชาวแอฟริกา มักจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งที่ด้อยพัฒนาและขี้เหร่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ล้วนทำให้ระบบการประมวลผลของเอไอเกิดอคติ

ปัจจุบัน เราพบว่าโปรแกรมแปลภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตก็มีอคติทางเชื้อชาติและเพศเกิดขึ้นแล้ว และปัญหาอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นหากเอไอมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เช่น ในอนาคต หากมีการใช้ระบบเอไอในการคัดเลือกคนสมัครงาน ก็อาจจะทำให้ผู้สมัครงานบางคนถูกตัดสินว่าไม่มีคุณสมบัติจากอคติเหล่านี้ 

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยมองว่าปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดระบบเอไอ เพราะเอไอถูกออกแบบให้เรียนรู้และตัดสินใจจากข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งศาสตราจารย์ โจแอนนา ไบรสัน จากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ให้ความเห็นว่า เราไม่ควรไปเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ของเอไอ แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการแสดงออกของเอไอ โดยเอไออาจจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเหยียดผิว หรือการเหยียดเพศ แต่เอไอต้องมีระบบที่ป้องกันไม่ให้อคติพวกนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจทำงาน

ศาสตราจารย์ ไบรสัน ยังบอกด้วยว่าผลการศึกษาครั้งนี้จริง ๆ แล้วไม่ได้มีผลต่อการทำงานของเอไอเท่าไร แต่ว่ามีผลต่อมนุษย์โดยตรง  เพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าภาษาที่เราใช้ส่งผลกระทบต่อวิธีการคิดของเราอย่างไร และอคติที่เรามีอาจทำให้เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นธรรมกับผู้อื่น


ที่มา: http://news.voicetv.co.th/world/481287.html

แชร์