หนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก คำยืนยันของ"สุนิว เอกานาเยก"ประเทศศรีลังกา

หนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกตอนนี้ผมไม่ต้องศึกษาความรู้ต่างๆจากหนังสือแล้วครับ เพราะศูนย์กลางกายของผมเอง เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ที่เราสามารถอ่านมันได้ด้วยการทำใจ หยุดนิ่ง หากมีปัญหาอะไรเพียงทำใจนิ่งๆเฉยๆผมก็พบวิธีแก้ไขครับ http://winne.ws/n14920

12 ผู้เข้าชม

        "ผลการปฏิบัติธรรม

ของ

คุณลุงสุนิว เอกานาเยก (ศรีลังกา)

    อายุบวร

หลวงพ่อ

ครับ ผมชื่อ สุนิว  เอกานาเยกอายุ 57 ปี จากประเทศศรีลังกา ผมทำงานกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุดมศึกษา ในตำแหน่งเลขานุการประสานงาน ที่เมืองแคกัลลา คนที่นี่นิยมไปวัดกันครับ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นชาวพุทธ และยังเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม คุณแม่ของผมก็เป็นครูสอน

พระพุทธศาสนา

 ท่านได้รับการจารึกชื่อไว้ที่เจดีย์ด้วยครับ

     ผมมีนิสัยชอบศึกษาความรู้ต่างๆอย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับความเชื่อ อย่างโชกโชนเลยครับ ในตอนอายุ 17 ปี ผมก็เกิดความอยากที่จะเรียนรู้จากศาสนาอื่นดูบ้าง ว่าเขาสอนอะไรกัน จึงไปเรียนที่

โบสถ์

แห่งหนึ่ง ได้อ่านหนังสือของคริสเตียน ต่อจากนั้นผมก็ไปเป็นสมาชิกของ คอมมิวนิสต์ จนถึงอายุ 26 ปี แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้จิตใจดีขึ้น ในเวลาว่างผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องความเป็นจริงของชีวิต ทั้งหนังสือปรัชญา จิตวิทยา จิตธรรมวิทยา ผมอ่านหนังสือจนภรรยางอนครับ เพราะไม่มีเวลาให้ภรรยา ไม่ได้ช่วยทำงานบ้านต่างๆเช่น ขูดมะพร้าวเป็นต้น

     แม้เธอจะงอนแล้วดูงาม แต่หากว่างเมื่อไหร่ผมเป็นต้องอ่านหนังสือทุกที และหนังสือเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดและความเข้าใจของผมครับ ทำให้ผมเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากขึ้น เพราะหลังจากอ่านหนังสือหลายๆเล่ม หลายๆความเชื่อแล้ว สิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของผม คือพระพุทธศาสนาครับ และผมมีความใฝ่ฝัน อยากจะเข้าพระนิพพานให้ได้ในชาติใดชาติหนึ่ง ผมหวังว่าหากเราสามารถควบคุมใจของเราได้ด้วย

สมาธิ

(Meditation) เราสามารถเข้าถึงพระนิพพานได้

     เมื่อก่อนผมจะนั่งสมาธิ แบบอาณาปานสติ แต่นั่งน้อยครั้งมาก จนกระทั่ง เมื่อ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2549 ได้มี

กัลยาณมิตร

นำเทปนำนั่งสมาธิของ หลวงพี่นิโคลัสมาให้ผมลองปฏิบัติดู เนื่องจากผมมีนิสัยที่ไม่หยุดนิ่งต่อการศึกษาอยู่แล้ว จึงทำให้ผมได้ศึกษาการนั่งสมาธิโดยวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ด้วยความสมัครใจ

     ปรากฏว่า เกิดเหตุอัศจรรย์ครับ ขณะที่ผมวางใจตามเสียงของพระ

อาจารย์

โดยทำใจนิ่งๆ และภาวนาสัมมา อะระหัง ไปสักครู่ ใจของผมสงบมากๆแล้วตัวก็เบาสบายโปร่งเหมือนลอยได้ มันลอยเหมือนกับผมเป็นปุยเมฆ ผมมีความสุขมากไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน ปกติผมจะปวดหลังมาก นั่งสมาธินานไม่ได้ แต่มานั่งครั้งนี้ ผมกลับนั่งได้ 20 นาที โดยไม่ปวดเข่า ปวดหลัง ผมอัศจรรย์ใจมาก หลังจากนั้นก็ทำสมาธิเรื่อยมา ทำก่อนนอน 15-20 นาที ตอนทำงานก็ใจจรดนิ่งๆ ผมทำทุกที่ที่สามารถทำได้ เช่น บนรถเมล์ผมจะเอาใจไว้ที่ท้อง ตอนนี้ผมไม่ต้องศึกษาความรู้ต่างๆจากหนังสือแล้วครับ เพราะศูนย์กลางกายของผมเอง เป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ที่เราสามารถอ่านมันได้ด้วยการทำใจ หยุดนิ่ง หากมี

ปัญหา

อะไรเพียงทำใจนิ่งๆเฉยๆผมก็พบวิธีแก้ไขครับ

 

    แนวคิดสำหรับการทำสมาธิของผมก็คือ  เพียงแค่คุณใช้เวลา 5 นาที เมื่อตื่นนอนตอนเช้า และก่อนเข้านอน ให้คุณทำสมาธิตามวิธีของ DMC แล้วคุณจะได้รับผลดังนี้ คุณจะตื่นนอนอย่างอารมณ์ดีมีความสุข คุณสามารถเผชิญกับปัญหาได้อย่างสบายใจ คุณจะเข้านอนด้วยใจที่เป็นสุข และบ่อยครั้งที่เราต้องทำหลายๆสิ่งในเวลาเดียวกัน เรามักจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาผสมปนเปกัน ถ้าเราฝึกสมาธิ เราจะจัดลำดับมันได้ว่า สิ่งใดควรจะทำเป็นอันดับแรก และจะทำมันได้อย่างถูกต้องอย่างไร

     ผมมีโอกาสได้ดู DMC ที่วัดของ พระเปมานันทะรายการที่ผมชอบคือ คำพูดและคำสอนของหลวงพ่อ ครั้งแรกที่ผมเห็นหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นพระภิกษุที่ผ่องใสมาก น่าเคารพเลื่อมใส จิตใจเบิกบานดูแล้วสบายใจ คนที่ทำรายการสด ต้องเป็นคนที่มี

บารมี

มากเลย ยิ่งใหญ่ถึงจะทำได้ ผมอยากให้ DMC มี Subtitle เป็นภาษาอังกฤษครับ เพราะ DMC เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากต่อเยาวชนรุ่นใหม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตผม คือลูกสาวของผม ผมอยากให้เธอเป็นคนดี มีการศึกษา เป็นคนที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ถ้าเธอได้ศึกษา DMC ก็จะเป็นโอกาสในการศึกษาวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

     ผมขอขอบพระคุณหลวงพ่อครับ ที่ทำให้ DMC และการนั่งสมาธิ มาถึงประเทศศรีลังกา ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของเรา สิ่งที่ผมอยากจะบอกหลวงพ่อก็คือว่า ผมอยากให้หลวงพ่ออายุยืนๆ สอนธรรมะให้กับชาวโลกไปนานๆครับ

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://www.dmc.tv/pages/world_meditation/Srilanka_Sunew.html

คุณสุนิว เอกานาเยก ข้าราชการกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุดมศึกษา ตำแหน่งเลขานุการประสานงาน เมืองแคกัลลากับภรรยา

หนังสือที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก คำยืนยันของ"สุนิว เอกานาเยก"ประเทศศรีลังกา
แชร์