ความสวยงามของนักบุญ ที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา และทำได้

1. รวย เพราะทราบเหตุผลดีว่า ถ้ารวยแล้วจะได้ช่วยตนเองและผู้อื่นได้ด้วย และ 2. ยังอยากมีร่างกายที่สมส่วนแข็งแรงเพราะจะได้ไม่เป็นภาระของใครและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอีกด้วย และ3..... http://winne.ws/n14931

5.9 พัน ผู้เข้าชม
ความสวยงามของนักบุญ ที่ใคร ๆ ก็ปรารถนา และทำได้แหล่งภาพจาก YouTube

ความสวยงามของนักบุญ

นักบุญมักมีความอยากหรือปรารถนา 3 อย่าง คือ

1. รวย เพราะทราบเหตุผลดีว่า ถ้ารวยแล้วจะได้ช่วยตนเองและผู้อื่นได้ด้วย และ

2. ยังปรารถนามีร่างกายที่สมส่วนแข็งแรงเพราะจะได้ไม่เป็นภาระของใครและเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอีกด้วย และ

3. มีปัญญาด้วยเพราะจะได้ไม่ถูกหลอกลวงหรือชักจูงไปในทางเสื่อมเสียได้ง่าย

ดังนั้นจึงควรทำบุญทำทาน 3 อย่างด้วยกันคือ ทำทาน (สิ่งของอุปโภคบริโภค ปัจจัยทำให้มีทรัพย์) รักษาศีล5ข้อเป็นอย่างน้อย (ทำให้ร่างกายสมส่วนไม่พิการและแข็งแรง) มีปัญญา (เจริญสมาธิภาวนา ให้วิทยาทาน ให้ธรรมทาน สวดมนต์ ฟังธรรม) แล้วคุณสมบัติของบุคคลจะได้ครบตามปรารถนา และสร้างความดีได้สะดวก

สำหรับความจริงขอบคนบนโลกนี้ ก็มีหลายรูปแบบ พอสรุปคร่าว ๆ ตามหลักธรรมะ ได้ 4 รูปแบบดังนี้ คือ 

                     1. รวย แต่ไม่มีเพื่อน

                     2. รวย และมีเพื่อน

                    3. จน แต่มีเพื่อน

                    4. จนและไม่มีเพื่อน

ตามหลักธรรม แห่งการประกอบเหตุ พบว่า

บุคคลกลุ่มที่ 1 รวยแต่ไม่มีเพื่อน หมายความว่า ทำบุญทำทานอะไร มักชอบทำคนเดียว ไม่ยอมชวนใครทำด้วย อาจจะเพราะความเกรงใจ หรือไม่กล้าอะไร ก็ตาม แต่อานิสงส์แห่งการทำบุญทำทาน ก็ส่งผลให้รวยทรัพย์สมบัติอยู่คนเดียว แต่เพราะไม่ชวนใครทำด้วย เลยไม่ค่อยมีสายบุญกับผู้อื่น ทำให้ไม่มีเพื่อนที่รักคอยช่วยเหลือ

บุคคลกลุ่มที่ 2 รวยและมีเพื่อน หมายความว่า เวลาทำบุญทำทานอะไร ๆ นอกจากตั้งใจทำด้วยตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว ก็ยังไปบอกหรือชวนผู้อื่นทำด้วย จึงมีสายบุญร่วมกันกับผู้อื่น ทำให้มีอานิสงส์ คือรวยเพราะผลแห่งทานของตนเอง และมีเพื่อนเพราะมีสายบุญที่ไปชวนผู้อื่นทำด้วยกัน จึงทำให้รวยทั้งตนเองและเพื่อนก็รวยด้วย

บุคคลกลุ่มที่ 3 จนแต่มีเพื่อน หมายความว่า เวลามีงานบุญอะไร ก็มักชอบไปชวนผู้อื่นทำบุญก่อน และตัวเองก็ทำภายหลัง บ้าง หรืออาจจะไม่ทำเลย เช่น ทอดผ้าป่ากฐิน ก็ไม่หากรรมการ ก่อน แต่ตัวเองไม่ค่อยทำเอง เป็นต้น เลยมีอานิสงส์ให้ไม่รวยทรัพย์สมบัติ เพราะไม่ได้ทำทานด้วยตนเอง แต่มีสายบุญกับผู้อื่นที่ไปชวนเขาทำบุญ ทำให้มีเพื่อน เพื่อน ๆ รักใคร่ชอบพอเยอะ เมื่อเพื่อน ๆ ทำบุญเขาก็มีทรัพย์สมบัติเพราะเขาทำบุญ แต่ตนเองไม่รวยแบบเพื่อน ๆ 

บุคคลกลุ่มที่ 4 จนและไม่มีเพื่อน หมายความว่า เวลามีงานบุญอะไรแล้ว มักจะไม่ทำบุญกับเขา แถมยังชอบพูดให้ผู้ที่ทำบุญเสียกำลังใจหรือห้ามผู้อื่นไม่ให้ทำบุญ อีกด้วย อานิสงส์คือ ไม่รวยทรัพย์สมบัติเพราะไม่ได้ทำบุญทำทานด้วยตนเอง และยังไม่มีสายบุญกับผู้อื่นอีก เพราะห้ามผู้อื่นทำบุญ ชีวิตจะลำบาก ยากจน และไม่มีใครช่วยเหลืออีกด้วย

ท่านใดต้องการชีวิตแบบใด ก็เลือกปฏิบัติกันตามความชอบใจเถิด เพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตของเราเอง เป็นดีไซน์เนอร์ชั้นเยี่ยมของชีวิตเราโดยตรง แต่ทั้งนี้ ก็คงต้องทำความเข้าด้วยว่า ชีวิตของเรา เกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้ว ดังนั้นเวรกรรมต่างและเศษเวรเศษกรรมต่าง ๆ ก็คอยจ้องเล่นงานเราทุกเวลานาทีอยู่แล้ว จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรมาช่วยประคับประคองการดำเนินชีวิตของเราให้ไปได้ตลอดรอดฝั่งจึงจะดี


กระดิ่งช่อฟ้า

18 เมษายน 2560 เวลา 17.60 น.

แชร์