คุณทวด 5 แผ่นดิน อายุ 100 ปี บอกเคล็ดลับอายุยืนแข็งแรง

คุณทวดซึ่งใช้ชีวิตอยู่ในช่วงรัชสมัยถึง 5 สมัย ตั้งแต่เกิดในรัชกาลที่ 6 มาจนปัจุจุบันรัชกาลที่ 10 ส่วนเคล็ดลับอายุยืนก็คือกินน้ำพริกและผักต้มและการมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี แค่นี้ก็เพียงพอ http://winne.ws/n14944

4.4 พัน ผู้เข้าชม
share

ร.ต.ต. นคร ไชยศิลป์ หรือ คุณทวดนครอายุ 100 ปี 5 เดือน ยังมีสุขภาพแข็งแรง

 ร.ต.ต. นคร ไชยศิลป์ หรือ คุณทวดนครอายุ 100 ปี 5 เดือน ยังมีสุขภาพแข็งแรง

    วันที่ 18 เมษายน 2560 มีรายงานว่า ที่ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีคุณทวดคนหนึ่งที่ปัจจุบันอายุ 100 ปี 5 เดือน คือ ร.ต.ต. นคร ไชยศิลป์ ซึ่งคุณทวดนครยังมีสุขภาพแข็งแรงตามวัย และถูกยกให้เป็นนายตำรวจที่อายุยืนที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

       คุณทวดนคร เล่าว่า ตนได้สมัครเป็นตำรวจเมื่อ พ.ศ. 2484 จนเกษียณอายุราชการ และได้รับเกียรติคุณจากกรมตำรวจเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520 โดยหลังจากที่เกษียณอายุนั้น ตนยังมีสุขภาพแข็งแรง และยังเป็นนายตำรวจคนเดียวในรุ่นที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังคงเก็บรักษาหมวกตำรวจและกระบี่พระราชทานไว้เป็นอย่างดี

       ทั้งนี้ คุณทวดเล่าความภาคภูมิใจของชีวิตว่า ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2507 ขณะนั้นมียศสิบตำรวจเอก ได้รับพระราชทานเครื่องราชจักรมาลาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และอีกสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจก็คือได้มีชีวิตอยู่ในช่วงรัชสมัยถึง 5 สมัย ตั้งแต่เกิดในรัชกาลที่ 6 มาจนปัจุจุบันรัชกาลที่ 10 ส่วนเคล็ดลับอายุยืนก็คือกินน้ำพริกและผักต้มและการมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มองโลกในแง่ดี แค่นี้ก็เพียงพอ


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://twitter.com/kapookdotcom/status/854355104136175616

ร.ต.ต. นคร ไชยศิลป์ คุณทวด อายุ 100 ปี 5 เดือน ยังมีสุขภาพแข็งแรง

 ร.ต.ต. นคร ไชยศิลป์ คุณทวด อายุ 100 ปี 5 เดือน ยังมีสุขภาพแข็งแรง

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเครื่อง ราชจักรมาลาจากในหลวงรัชกาลที่ 9

พ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานเครื่อง ราชจักรมาลาจากในหลวงรัชกาลที่ 9

คุณทวดแม้อายุ 100 ปี แต่ความทรงจำยังดีเยี่ยม

คุณทวดแม้อายุ 100 ปี แต่ความทรงจำยังดีเยี่ยม

ได้รับเกียรติคุณจากกรมตำรวจเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520

ได้รับเกียรติคุณจากกรมตำรวจเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2520

สมัยคุณทวดรับราชการตำรวจ

สมัยคุณทวดรับราชการตำรวจ

แชร์