เข้าวัดให้เป็นทำอย่างไร ? ถึงจะเป็นทางมาแห่งบุญ

เวลาฟังธรรมอย่าไปคุยแข่งกับพระ ต้องให้ความเคารพในธรรมเคารพในทาน เพราะท่านเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังนำความรู้ของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนให้เรารู้ว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร http://winne.ws/n14949

1.3 พัน ผู้เข้าชม
เข้าวัดให้เป็นทำอย่างไร ? ถึงจะเป็นทางมาแห่งบุญ

เข้าวัดสร้างบุญ

วันพระ 
ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ
เราจะต้องเข้าวัด
ไปสั่งสมบุญกันดีกว่า
เวลาเข้าวัดต้องเข้าให้เป็นนะ

เข้าวัดให้เป็นทำอย่างไร ?
คือ ต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญ
อะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ
เราเอาหมด
จะจัดเรียงรองเท้า
ทำความสะอาดเสนาสนะ
ถวายภัตตาหาร
ฟังธรรม
ปฏิบัติธรรม


เวลาฟังธรรม
อย่าไปคุยแข่งกับพระ
ต้องให้ความเคารพในธรรม
เคารพในทาน
เพราะท่านเป็นตัวแทน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กำลังนำความรู้ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มาสอนให้เรารู้ว่า
จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร

การเคารพในธรรม
เคารพในทาน
มีอานิสงส์ คือ
เราจะได้รับความเคารพ
ยกย่องในทุกสถานที่
จะมีสามีภรรยา สามีภรรยานั้นก็เกรงใจ
จะมีบุตรธิดา บุตรธิดาก็เคารพเชื่อฟัง
จะมีบริวาร ในบ้าน นอกบ้าน
ที่ทำงาน ทุกหนทุกแห่ง
จะได้รับการยกย่อง
ให้เกียรติ ได้รับการชื่นชม
ให้ความสำคัญแก่เรา


เพราะฉะนั้น
เมื่อเรามาวัดแล้ว
ต้องฉลาดในการสั่งสมบุญ
เห็นอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ
ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ 
เราทำหมด
และทำด้วยความเคารพ
ด้วยจิตใจที่เบิกบานว่า
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข
และความสำเร็จในชีวิต

ด้วยการเห็นความสำคัญตรงนี้
มีอานิสงส์ทำให้เวลาใครเห็นเรา
ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ในบ้าน นอกบ้าน
หรือที่ไหนก็ตาม
จะให้ความเคารพ
ให้ความสำคัญกับเรา


                   คำสอน
        คุณครูไม่ใหญ่
๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

https://timeline.line.me/post/_dWwcMGocpq8pVttwXIZ1W0ES-DEc2i_imdp8Xms/1149256742402073359

แชร์