บุญตัดรอนวิบากกรรม และวิบากมารอย่างไร?

บุญที่ได้เพิ่มขึ้นเช่นนี้ ก็จะทำให้ผังที่เราได้ตั้งใจ เอาไว้ หรือความปรารถนา ของเรา ก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น บุญนี้ ก็จะไปตัดรอน วิบากกรรม วิบากมาร ที่ติดข้ามชาติมาถึงปัจจุบันและในชาตินี้ ที่เราดำเนิน ชีวิตผิดพลาดด้วย http://winne.ws/n14965

1.2 พัน ผู้เข้าชม

บุญช่วยตัดรอนวิบากกรรม วิบากมาร

บุญตัดรอนวิบากกรรม และวิบากมารอย่างไร?

บุญตัดรอนวิบากกรรม และวิบากมารอย่างไร?

เมื่อทำบุญแล้วให้ปลื้ม บ่อยๆ นึกให้ปลื้มบ่อยๆ กระแสธารแห่งบุญ  ปุญญาภิสันธาร ท่อธารแห่งบุญ ยังจรด อยู่ที่กลางกาย  ถ้าเราระลึกถึงเมื่อไหร่  ก็จะเจิดจ้าสว่างขึ้นมาทีเดียว จะใสบริสุทธิ์ เกิดขึ้นที่ กลางกาย เป็นบุญที่เพิ่มทับทวีจากที่ ผ่านมานึกเมื่อไหร่ ดวงบุญ ก็จะเพิ่มขึ้น มันจะซ้อน ๆ  กันเข้าไป 

บุญที่ได้เพิ่มขึ้นเช่นนี้ ก็จะทำให้ผังที่เราได้ตั้งใจ เอาไว้ หรือความปรารถนา ของเรา ก็ยิ่งหนาแน่นขึ้น บุญนี้ ก็จะไปตัดรอน วิบากกรรม วิบากมาร ที่ติดข้ามชาติมาถึงปัจจุบันและในชาตินี้ ที่เราดำเนิน ชีวิตผิดพลาดด้วย 

คำว่า ตัดรอน นี่ไม่ใช่ แปลว่า เหมือนเอามีดไปตัดเชือกหรือตัดกล้วยอะไร อย่างนั้น คือบุญมันเกิดขึ้นในตัว แล้วมันก็จะผ่านเข้าไปทำให้วิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์  มันแว๊บ ๆ ๆ หายไปเรื่อย ๆ มันจะสว่างขึ้นไปเรื่อย ๆ ใจเราก็จะยิ่งมีความบริสุทธิ์ยิ่งมีความปีติ ๆ ว่า เราได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมที่เราได้ทำผ่านมา เท่านั้น เท่านี้เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น  

นี่เป็นข้ออุปมาให้ฟัง คือมันสะอาดเกลี้ยงเกลาไปเรื่อย ๆ ใจมันก็จะใส ใส ใส บริสุทธิ์ และความปรารถนาที่เราได้ตั้งใจ เอาไว้ก็จะซ้อนเข้าไปเรื่อย ๆ ที่เรียกว่า"ผังหนาแน่น" นั่นแหละ 

โอวาทคุณครูไม่ใหญ่


ขอบคุณเพจจากครูไม่ใหญ่

ขอบุณภาพดี ๆ 072

แชร์