ลาวสวนทางไทย เลิก ‘ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี’ เหลือ 50 ปี

ลาวแก้กฎหมายส่งเสริมลงทุน ขอแก้เงื่อนไขสัญญาลดเวลาต่างชาติเช่าที่ดินเหลือ 50 ปี ชี้อายุสัญญาเดิมนานเกินไป สวนทาง ‘รัฐบาลประยุทธ์’ ไฟเขียวต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในไทยได้นาน 99 ปี http://winne.ws/n14966

820 ผู้เข้าชม
ลาวสวนทางไทย เลิก ‘ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปี’ เหลือ 50 ปี

            เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์รายงานเมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน อ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการวางแผนและการลงทุนของลาว ระบุว่า กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขใหม่ ซึ่งผ่านสภาประชาชนแห่งชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน และประธานาธิบดีบุนยัง วอละจิด ลงนามประกาศใช้แล้ว ได้ลดระยะเวลาเช่าที่ดินของชาวต่างชาติเหลือ 50 ปีจากที่เคยอนุญาตนานถึง 99 ปี 

             เจ้าหน้าที่ซึ่งขอสงวนนาม เปิดเผยเหตุผลในการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวว่า ตามกฎหมายเดิมนั้น การขอแก้ไขเงื่อนไขต่างๆของสัญญาเช่าต้องรอจนกว่าสัญญาหมดอายุ ซึ่งเป็นระยะเวลานานเกินไป 

            กฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติว่า โครงการลงทุนทำสัมปทานสามารถเช่าที่ดินในประเทศได้เป็นเวลานานสูงสุด 50 ปี อย่างไรก็ดี กฎหมายเปิดช่องให้ต่ออายุการเช่าได้โดยความเห็นชอบของรัฐบาล หรือสภาแห่งชาติ หรือคณะกรรมการจังหวัด ตามแต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณี

             ผู้สื่อข่าววอยซ์ทีวีรายงานว่า ขณะเพื่อนบ้านของไทยลดอายุสัมปทานเช่าที่ดินในประเทศจาก 99 ปีเหลือ 50 ปี คณะรัฐมนตรีของไทยเพิ่งเปิดไฟเขียวให้ต่างชาติเช่าที่ดินได้นาน 99 ปีจากเดิมจำกัดแค่ 50 ปี 

            เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... เพื่อวางรากฐานระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ก่อนขยายไปสู่ภาคอื่นๆในอนาคต (Way Magazine, 12 เมษายน 2560

             สาระสำคัญประการหนึ่งของร่างกฎหมายดังกล่าว ระบุข้อความว่า “สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวผู้ประกอบกิจการและอาศัยภายในเขตฯ สามารถทำสัญญาเช่าได้ถึง 50 ปีและสามารถต่อสัญญาได้อีกไม่เกิน 49 ปีนับจากวันที่ครบ 50 ปี” 

            หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน ว่า กลุ่มองค์กรชาวบ้านในชื่อ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือพีมูฟ แสดงท่าทีคัดค้านมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยบอกว่าการเปิดทางต่างด้าวเช่าที่ดินของรัฐจะกระทบต่อคนจนที่อยู่อาศัยในที่ดินเหล่านั้น พีมูฟจะไปรวมตัวที่หน้าทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 25 เมษายน. (Bangkok Post, 17 April 2017)


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก http://news.voicetv.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/world/481644.html

แชร์