เหนือตอนบน อากาศร้อน อุณหภูมิพุ่ง 40 องศา พบฝนบางแห่ง

ไทยตอนบน ยังมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยเฉพาะภาคกลาง อีสานตอนล่าง อุณหภูมิอาจแตะถึง 40 องศา และมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง http://winne.ws/n14970

386 ผู้เข้าชม
เหนือตอนบน อากาศร้อน อุณหภูมิพุ่ง 40 องศา พบฝนบางแห่ง

วันที่ 20 เม.ย. พยากรณ์อากาศ พบว่า วันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้บางแห่ง ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตก และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยจากการตรวจสอบกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมเหนือท้องฟ้าเมืองไทย พบว่าในเช้าวันนี้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่ง ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีเมฆบางส่วน เท่านั้น โดยเป็นเมฆชั้นต่ำ และเมฆชั้นสูง

ซึ่งจากกลุ่มก้อนเมฆที่บางตาลงเช่นนี้ จึงทำให้อากาศในช่วงกลางวันร้อนถึงร้อนจัด โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ โดยอุณหภูมิวันนี้นั้น จะพบว่าอากาศร้อนจัดจะเน้นปกคลุมบริเวณภาคกลาง และภาคอีสานตอนล่าง โดยสูงสุดวันนี้มีโอกาสไปแตะที่ 40 องศาเซลเซียส

ในขณะที่ในช่วงวันที่ 22-25 เมษายน จะมีกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกครั้ง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้น

สำหรับภาพรวมสภาพอากาศทั่วประเทศวันนี้ เป็นดังนี้

ภาคเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ 
โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี และสระบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง อุณหภูมิต่ำสุด 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ 
ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 22 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส

แชร์