ล้ำไปอีกก้าว!! อนุมัติตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาค

หลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ จัดตั้งเขตส่งเสริม http://winne.ws/n14984

594 ผู้เข้าชม
ล้ำไปอีกก้าว!! อนุมัติตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์  ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาคแหล่งภาพ : GM Live

ที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบจัดตั้งดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ บนพื้นที่700 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางดิจิทัลภูมิภาค 

ที่มา :  http://news.voicetv.co.th/thailand/482364.html


นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นชอบ จัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ บนเนื้อที่ 700 ไร่ ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งเป้าไทย เป็นศูนย์กลางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ หรือ อาเซียนดิจิทัลฮับ วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

นอกจากนี้ เห็นชอบโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ วางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 24,700 หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการขายสินค้าชุมชน โดยให้บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยง ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายผ่านระบบออนไลน์ และผลักดันร้านโชว์ห่วยสามารถนำสินค้าขึ้นไปขายบนอินเทอร์เน็ต วงเงิน 15,000 ล้านบาท     

แชร์