สายรุ้งที่เกิดขึ้นกลางมหานครนิวยอร์ก

ในมหานครนิวยอร์กได้ชมความงดงามของรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นล้อมรอบแมนแฮตตัน รุ้งกินน้ำนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่พายุได้พัดผ่านไป http://winne.ws/n14989

639 ผู้เข้าชม

รุ้งกินน้ำล้อมรอบแมนแฮตตัน

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากในมหานครนิวยอร์กได้ชมความงดงามของรุ้งกินน้ำที่เกิดขึ้นล้อมรอบแมนแฮตตัน รุ้งกินน้ำนี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่พายุได้พัดผ่านไป

                  รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงสีต่าง ๆ เกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า รุ้งปฐมภูมิจะประกอบด้วยสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด

ที่มา         :          สำรวจโลก           /          Next Step  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้     /     เมษายน 18, 2560

สายรุ้งที่เกิดขึ้นกลางมหานครนิวยอร์ก
สายรุ้งที่เกิดขึ้นกลางมหานครนิวยอร์ก
แชร์