เศรษฐีปากพนัง ทำบุญแจกเงินผู้สูงอายุรวม 2 ล้านบาท จาก 4,406 คนเป็นปีที่ 24

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่ และโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช พร้อมครอบครัว ได้แจกเงินผู้สูงอายุชาวปากพนัง ที่มีอายุ 60 ปีจำนวน 4,406 คน แจกคนละ 300 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท http://winne.ws/n14998

3.5 พัน ผู้เข้าชม
1.1พัน share

วันที่ 20 เม.ย. ที่บริเวณด้านหน้าโรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่ และโรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายจักรพรรดิ์ ลีเลิศพันธุ์ กรรมการผู้จัดการและครอบครัว ได้แจกเงินผู้สูงอายุชาวปากพนัง ในโครงการ “คืนความดีสู่สังคม” โดยมีการแจกเงินแก่คนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปทั้งอำเภอ 18 ตำบล จำนวน 4,406 คน แจกคนละ 300 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทท่ามกลางความดีใจของผู้สูงอายุ

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทดอกบัวคู่พรัอมครอบครัว

เศรษฐีปากพนัง ทำบุญแจกเงินผู้สูงอายุรวม  2 ล้านบาท จาก 4,406 คนเป็นปีที่ 24

นายจักรพรรดิ์กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการตั้งแต่สมัยดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ บิดา ซึ่งท่านเป็นชาว อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มาแต่กำเนิด เมื่อไปทำธุรกิจประสบผลสำเร็จก็ได้มาสร้างโรงแรมที่บ้านเกิดเมืองนครคือโรงแรมทวินโลตัส และอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นเกิดเมืองปากพนัง จึงจัดโครงการแจกผู้สูงอายุชาวปากพนังที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 24 แล้วที่จัดติดต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อคืนความดีสู่สังคมโดยไม่คิดถึงสิ่งตอบแทนแต่อย่างใด และจะทำต่อไปทุกปี


ผู้สูงอายุ 4.406 คน เข้าแถวรับแจกเงินและผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่จากเศรษฐีนี

เศรษฐีปากพนัง ทำบุญแจกเงินผู้สูงอายุรวม  2 ล้านบาท จาก 4,406 คนเป็นปีที่ 24
แชร์