สุดทึ่ง!!!...ที่ปลาตัวหนึ่งทำได้

คุณต้องไม่พลาดที่จะชมความสามารถของปลาตัวเล็กๆตัวหนึ่ง ที่มีเพียงครีบ และหาง แต่สามารถประดิษฐ์สิ่งที่งดงาม จนคุณเองยังทึ่งว่า ทำได้ไง http://winne.ws/n15001

1.1 พัน ผู้เข้าชม
share

สิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ปลาเล็กๆตัวหนึ่งสามารถทำได้

แชร์