นายกฯ บินตรง 'บาห์เรน' กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-บาห์เรน

นายกรัฐมนตรี เตรียมเยือนราชอาณาจักรบาห์เรน กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-บาห์เรน ก่อนลงนามบันทึกข้อตกลง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร และภาษี http://winne.ws/n15036

765 ผู้เข้าชม
นายกฯ บินตรง 'บาห์เรน' กระชับความสัมพันธ์ครบรอบ 40 ปี ไทย-บาห์เรน

              พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เตรียมเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2560 พร้อมด้วยนาย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

           โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน และหารือข้อราชการกับเจ้าชายคอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสาร 3 ฉบับ ได้แก่ 1 บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 2 พิธีสารแก้ไขอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ และ 3 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบาห์เรน พร้อมกันนี้ จะได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพิ่มความร่วมมือประเด็นต่าง ๆ ในภูมิภาคของทั้งสองประเทศ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สาธารณสุข และสังคม  

             สำหรับการเดินทางเยือน บาห์เรนครั้งนี้ ถือเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่นายกรัฐมนตรีจะเยือน และยังเป็นโอกาศดี ที่จะร่วมกันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและบาห์เรน ครบรอบ 40 ปี ในปี 2560 ด้วย


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหล่งข่าวจาก http://news.voicetv.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/thailand/483276.html

แชร์