29 เมษายน วันเต้นรำสากล

ยูเนสโกกำหนดให้เป็นวันเต้นรำสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเกิดของ ฌอง จอร์จ โนแวร์ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกมีการส่งเสริมให้มีการเต้นรำอยู่ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน การเต้นรำ ให้ประโยชน์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต http://winne.ws/n15200

443 ผู้เข้าชม

การเต้นรำ ให้ประโยชน์ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                     ยูเนสโก ได้กำหนดให้วันที่ 29 เมษายนของทุกปี เป็นวันเต้นรำสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเกิดของ ฌอง จอร์จ โนแวร์ เพื่อผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกมีการส่งเสริมให้มีการเต้นรำอยู่ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งการเต้นรำ ให้ประโยชน์กับสุขภาพมากมาย ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต

                      การเต้นรำ เป็นศิลปะที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบกับการแสดงความรู้สึกเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งการเต้นรำก็ถือได้ว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสำคัญจนมีการกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 29 เมษายนของทุกปี เป็นวันเต้นรำสากล หรือ International Dance Day  ในปี 1982 (พ.ศ. 2525) คณะกรรมการเต้นรำสากล (CID) ของสถาบันโรงมหรสพนานาชาติ สังกัดองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้กำหนดให้วันที่ 29 เมษายนของทุกปี เป็นวันเต้นรำสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันเกิดของ ฌอง จอร์จ โนแวร์ ผู้สร้างสรรค์การเต้นบัลเลต์สมัยใหม่ชาวฝรั่งเศส โดยพัฒนาบัลเลต์ให้เป็นแบบฉบับศิลปะและดึงดูดความสนใจของประชาชนในวงกว้างเกี่ยวกับศิลปะการเต้นรำ

ผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกส่งเสริมการเต้นรำไว้ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย

                        นอกจากนี้ การกำหนดให้มีวันเต้นรำสากลก็เพื่อให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของการเต้นรำ และผลักดันให้รัฐบาลทั่วโลกมีการส่งเสริมให้มีการเต้นรำอยู่ในระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วย

                        สำหรับกิจกรรมในวันเต้นรำสากลนั้น หลาย ๆ ประเทศมีการจัดอีเว้นท์ เช่น สอนเต้นรำกลางแจ้ง จัดนิทรรศการพร้อมกับรวบรวมบทความเกี่ยวกับการเต้นทุกแบบ สตรีทโชว์ และการแสดงพิเศษ ฯลฯ และทุก ๆ ปีเราจะได้พบเห็นนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นทั่วโลกส่งต่อข้อความเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญวันนี้ด้วยเช่นกัน

ที่มา        :          เว็บ pptvthailand.com/news /ประเด็นร้อน       /     29 เม.ย. 2560  

29 เมษายน วันเต้นรำสากล
29 เมษายน วันเต้นรำสากล
29 เมษายน วันเต้นรำสากล
แชร์