ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 'คนพิการ' หางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก.แรงงาน เตรียมต่อยอดพัฒนาระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้น โดยสามารถยื่นคำขอใช้สิทธิผ่านระบบ E-Service http://winne.ws/n15217

631 ผู้เข้าชม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 'คนพิการ' หางานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

               นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตรียมต่อยอดพัฒนาระบบให้บริการส่งเสริมการมีงานทำแก่คนพิการ ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจ้างงานคนพิการให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น รวมทั้ง อำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง และหน่วยงานภาครัฐ สามารถยื่นคำขอใช้สิทธิผ่านระบบ E-Service 

              ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2560 มีคนพิการขึ้นทะเบียนหางานกับกรมการจัดหางานจำนวน 2,283 คน บรรจุงานแล้ว 1,298 คน


ขอขอบคุณภาพจาก https://www.google.co.th

ขอขอบคุณแหลงข่าวจาก http://news.voicetv.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://news.voicetv.co.th/thailand/484476.html

แชร์