นวัตกรรมสะตอคืนชีพหากินได้ทุกฤดูกาล

เมล็ดสะตอสดสามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปีแล้ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นได้จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและเทคโนโลยีไมโครเวฟที่ถูกนำมาประยุกต์ http://winne.ws/n15303

725 ผู้เข้าชม

                    สะตอพืชท้องถิ่นของภาคใต้ปกติแล้วหารับประทานได้เฉพาะฤดูกาลเท่านั้น แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้คิดค้นนวัตกรรมสามารถผลิตสะตอกินได้ทุกฤดูกาล ติดตามได้จากรายงาน

ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและเทคโนโลยีไมโครเวฟที่ถูกนำมาประยุกต์

                    ช่วงเวลานี้ จะหาสะตอฝักสดมารับประทานไม่ได้ เพราะเป็นช่วงนอกฤดูกาลของผลผลิตสะตอสดจากสวนท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ แต่เรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหา เพราะเมล็ดสะตอสดสามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปีแล้ว ด้วยการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ถูกคิดค้นได้จากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                     โดยคุณลักษณะของสะตอสดจะมีเนื้อแน่นและมีความชื้นสูง แต่ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสมาและเทคโนโลยีไมโครเวฟที่ถูกนำมาประยุกต์คิดค้น ด้วยการนำเอาความชื้นออกจากเมล็ดสะตอให้เหลือเพียงไม่ถึง 8 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดสะตอก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานถึง 6 เดือน และเมื่อต้องการจะรับประทานก็เพียงแค่นำมาแช่น้ำประมาณ 1 ชั่วโมง เมล็ดสะตอที่ผ่านการแปรรูปก็จะกลับคืนสภาพเดิมทั้งสีและกลิ่น และสามารถนำมาปรุงอาหารได้ทันที

การผลิตสะตอคืนชีพนวัตกรรมจากฝีมือของคนไทย

                      ทั้งนี่ เครื่องต้นแบบในการผลิตสะตอคืนชีพ หรือสะตออบแห้งจะยังไม่ถูกเปิดเผยมากนัก แต่สะตอคืนชีพกำลังถูกนำร่องส่งออกไปยังหลายประเทศในแถบ เอเชียกลาง ยุโรป หรือแม้แต่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

                      นอกจากสะตอที่นำเมล็ดมาผ่านการอบแห้งแล้ว พืชชนิดอื่นๆ ที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ก็กำลังจะถูกทดลองแปรรูป อย่างเช่น ลูกเหรียง หรือแม้แต่เครื่องแกงของทางภาคใต้ก็จะถูกนำมาวิจัยแปรรูป ส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศด้วยนวัตกรรมจากฝีมือของคนไทย

ที่มา        :          เว็บ pptvthailand.com/news /ประเด็นร้อน       /     3 พ.ค. 2560  

นวัตกรรมสะตอคืนชีพหากินได้ทุกฤดูกาล
นวัตกรรมสะตอคืนชีพหากินได้ทุกฤดูกาล
นวัตกรรมสะตอคืนชีพหากินได้ทุกฤดูกาล
แชร์