ขอเชิญร่วมทัศนศึกษามรดกโลก ตามรอยอารยธรรมกัมพูชา !!

DOU ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเดินทางทัศนศึกษามรดกโลก ตามรอยอารยธรรมกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ท่านจะได้เดินทางเข้าชม นครวัด นครธม พุทธสถานที่มีอายุกว่า 800 ปี http://winne.ws/n15323

2.1 พัน ผู้เข้าชม
share

DOU ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเดินทางทัศนศึกษามรดกโลก ตามรอยอารยธรรมกัมพูชา ในระหว่างวันที่ 15 – 18 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ท่านจะได้เดินทางเข้าชม นครวัด นครธม พุทธสถานที่มีอายุกว่า 800 ปี ซึ่งรายล้อมด้วยโบราณสถานทั้งปราสาทและวัด ร่วมเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเดินทางสู่เขาพนมกุเลน ต้นกำเนิดแห่งสายน้ำ รวมทั้งปราสาทหินที่มีอายุพันกว่าปี 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 08-1429-1974 Line id : jomjam072 แล้วพบกันนะครับ

แชร์