กราบ!พระอริยสงฆ์ มรณภาพมาเกือบ 30 ปี แต่สรีระกายหยาบหาได้เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่!!

อริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ให้กำเนิดยันต์ ๘ ทิศ ที่เป็นราหู ๘ ตน ผู้ก่อตั้งวัดวิสุธิยารามให้เป็นอารามได้ ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมได้ประกอบศาสนกิจ ในทางพระพุทธศาสนา ได้ฉายาว่า "พระครูวิสุทธิจารี" ถือพรรมจรรย์ เพราะบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร http://winne.ws/n15330

1.4 พัน ผู้เข้าชม
กราบ!พระอริยสงฆ์ มรณภาพมาเกือบ 30 ปี แต่สรีระกายหยาบหาได้เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่!!

ครั้งเมื่อได้ไปเยือนแดนใต้..

ได้แวะไปกราบพระมหาเถระผู้ล่วงลับไปแล้ว

แต่สรีระกายหยาบกลับไม่เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลา

แต่กลับแปรสภาพเป็นดุจท่อนหิน..

รูปแรกที่ได้ไปกราบคือ หลวงปู่กล่ำ 

เกจิอาจารย์ แห่งวัดศาลาบางปู

อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ประตูหน้าวัด

กราบ!พระอริยสงฆ์ มรณภาพมาเกือบ 30 ปี แต่สรีระกายหยาบหาได้เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่!!แหล่งภาพจาก วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร

หลวงพ่อกล่ำ ถาวโร วัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช เป็นอริยสงฆ์เป็นพระสงฆ์ที่ให้กำเนิดยันต์ ๘ ทิศ ที่เป็นราหู ๘ ตน ผู้ก่อตั้งวัดวิสุธิยารามให้เป็นอารามได้ ทั้งพระสงฆ์และญาติโยมได้ประกอบศาสนกิจ ในทางพระพุทธศาสนา ได้ฉายาว่า "พระครูวิสุทธิจารี" ถือพรรมจรรย์ เพราะบวชเรียนตั้งแต่เป็นสามเณร อุปสมบท ณ วัดจันพอ นครศรีธรรมราช แล้วบูรณะวัดชะเมาซึ่งสมัยนั้นเป็นวัดร้าง มาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน แล้วมาก่อตั้งวัดวิสุทธิยาราม (ศาลาบางปู) นครศรีธรรมราช เมื่อปี ๒๔๙๗ ท่านมรณะภาพ ปี๒๕๐๓เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนใน จ.นครศรีธรรมราช และจ.ใกล้เคียง

ประวัติ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) วัดวิสุทธิยาราม (วัดศาลาบางปู) 

ทวดชื่อ ขุนหลวง จารเรก ปู่ชื่อ ขุนศรี ย่าชื่อ นางอิ่ม โยมบิดาชื่อ นายหนูครุฑ โยมมารดาชื่อ นางแป้น คีรีนาถ โยมบิดา นายหนูครุฑ มีภรรยา ๔ คน และมีบุตรธิดา ๑๒ คน พ่อท่านกล่ำ เป็นบุตรคนเดียวของ โยมมารดาแป้น คีรีนนาถ  บ้านเดิมอยู่บ้านดวด (ลายสาย) พระ ครูวิสุทธิจารี บวชสามเณรที่วัดจันพอ ท่านเคยได้รับพระราชทินนาม พระครูวิสุทธิจารี ซึ่งแปลว่า ผู้รักษาซึ่งพรหมจรรย์ อันเป็นราชทินนามตกทอดมาจาก พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านพุ่มเฒ่า) หรือที่รู้จักกันในนาม พ่อท่านพุ่มวัดจันพอ ซึ่งเป็นพระอาจารย์ของ พระครูวิสุทธิจารี (พ่อท่านกล่ำ) 

ต่อมาเมื่อปี ๒๔๙๗ ได้จัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์ที่บ้านศาลาบางปู จนได้รับพระราชทาน พัทเสมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พระครูวิสุทธิจารี ได้พัฒนา สร้างเสนาสนะ ร่วมกับญาติโยม 

กราบ!พระอริยสงฆ์ มรณภาพมาเกือบ 30 ปี แต่สรีระกายหยาบหาได้เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่!!แหล่งภาพจาก gto440charger - blogger

ตลอดจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๐ พระครูวิสุทธิจารี ได้มรณภาพลง ขณะอายุได้ ๙๖ ปี ซึ่งในขณะนี้รูปสังขารของพระครูวิสุทธิจารี ก็ยังคงเก็บอยู่ในมณฑป วัดวิสุทธิยาราม ซึ่งเส้นเกศา หรืออวัยวะอื่น ๆ ก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิม ซึ่งญาติโยมที่รู้ภูมิหลังของท่าน ต่างก็คิดว่า ท่านเป็นผู้รักษาพรหมจรรย์เป็นอริยสงฆ์ซึ่งอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

รูปสังขารของท่านจึงอยู่ในสภาพรูปเดิม ๆ 

สาธุ สาธุ สาธุ

ใครผ่านไปแล้ว ก็สามารถไปกราบขอพรจากท่านได้นะ...

สาธุ นิพพานปัจจโย โหตุฯ

กราบ!พระอริยสงฆ์ มรณภาพมาเกือบ 30 ปี แต่สรีระกายหยาบหาได้เน่าเปื่อยผุพังไปตามกาลเวลาไม่!!

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://kkptp41984.blogspot.com/2013/12/2556.html

แชร์