ประกาศใช้ระเบียบ ผู้กระทำผิดชอบวิ่ง-จอดรถบนทางเท้า มีรางวัลให้ผู้ที่ถ่ายภาพ-จนจับได้ 50%

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย กรณีการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ http://winne.ws/n15334

771 ผู้เข้าชม
ประกาศใช้ระเบียบ ผู้กระทำผิดชอบวิ่ง-จอดรถบนทางเท้า มีรางวัลให้ผู้ที่ถ่ายภาพ-จนจับได้ 50%แหล่งภาพจาก pantip.com

ผู้ว่าฯกทม. คาดปลายพ.ค.นี้ ประกาศใช้ระเบียบ  ถ่ายภาพ ผู้กระทำผิดชอบวิ่ง-จอดรถบนทางเท้า โดยแบ่งให้ประชาชนที่ถ่ายภาพคนกระทำผิด จนสามารถจับได้ 50%

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงานของ กทม. ครั้งที่ 5/2560 เรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์และข้อกฎหมาย กรณีการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า ว่า ขณะนี้ได้ให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาร่างระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปรับ และข้อกฎหมายในรายละเอียดต่างๆ เช่น อัตราค่าปรับ และเงื่อนไขในการส่งหลักฐาน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าในปลายเดือนพฤษภาคมนี้สามารถประกาศใช้ระเบียบดังกล่าวได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวจะคลอบคลุมในเรื่องอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ด้วยหรือไม่ เช่น การทิ้งขยะ พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า เบื้องต้นจะเน้นในเรื่องของการขับขี่บนทางเท้าเป็นหลักก่อน

ขณะที่ พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ตามอำนาจมาตรา 48 วรรค 3 พ.ร.บ.รักความสะอาดฯ ระบุว่า ภายหลังที่ประชาชนส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด ประชาชนที่แจ้งข้อมูลดังกล่าวจะได้รับค่านำจับจำนวนครึ่งหนึ่งของค่าปรับ โดยปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทนั้น กทม.ได้ร่างระเบียบฯ ดังกล่าวสมบูรณ์แล้วเหลือเพียงการพิจารณาร่างละเอียดโดยคณะทำงานอีกครั้งเท่านั้น

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/thailand/486828.html

แชร์