เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เมื่อเวลา 06.24 น. วันนี้ (5 พ.ค.) เพื่อส่งมอบให้กรมศิลปากร มาประดับตกแต่ง ประดับลวดลายต่อไป โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานผู้รับมอบ ซึ่งการเคลื่อนย้ายราชรถจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก http://winne.ws/n15348

734 ผู้เข้าชม
เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแหล่งภาพจาก Tnews

กรมสรรพาวุธ ทหารบก เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

เมื่อเวลา 06.24 น. วันนี้ (5 พ.ค.) เพื่อส่งมอบให้กรมศิลปากร มาประดับตกแต่ง ประดับลวดลายต่อไป โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานผู้รับมอบ ซึ่งการเคลื่อนย้ายราชรถจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบแรก กรมสรรพาวุธ ได้เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่องค์จริง ส่วนหน้า หมายเลข 21863  มาตั้งไว้ก่อน และรอบที่ 2 จะเคลื่อนย้ายส่วนหลังที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายพระบรมโกศ 

ทั้งนี้ ราชรถปืนใหญ่ จะใช้ในการอัญเชิญพระบรมโกศ จากพระมหาพิชัยราชรถ มาประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่เพื่อเข้ามาเวียนรอบพระเมรุมาศ 3 รอบ

ก่อนหน้านี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้สัมภาษณ์ว่า จะนำราชรถปืนใหญ่ ไปเก็บไว้ที่โรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เพื่อดำเนินการต่อในด้านศิลปกรรม ส่วนที่เป็นไม้ สำนักช่างสิบหมู่จะรับไปแกะสลัก ส่วนโครงรถที่เป็นเหล็กและถูกพ่นด้วยสีเขียว จะมีการประดับตกแต่งลาย ตามแผนที่วางไว้ คาดว่าราชรถปืนใหญ่จะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย. จากนั้นในเดือน ต.ค. จะนำราชรถ ไปฝึกซ้อมยังสถานที่จริง และทำพิธีบวงสรวง ก่อนการชักลาก 

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/thailand/486984.html

เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแหล่งภาพจาก ผู้จัดการ
เคลื่อนย้ายราชรถปืนใหญ่ส่วนหน้า จากกรมสรรพาวุธทหารบก มาเก็บไว้ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแหล่งภาพจาก Pantip
แชร์