ดอกไม้มหัศจรรย์ แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม

ความมหัศจรรย์ของดอกไม้นี้คือ ดอกมีสีขาวเมื่อแห้ง และเมื่อฝนตกกลีบดอกเปียกน้ำก็จะไม่มีสีคือเปลี่ยนไปเป็นกระจกเหมือนคริสตัล มองทะลุผ่านได้ ท่อ xylem จะดูด pigment สีขาวเข้าไปอยู่ในก้านดอก เมื่อดอกแห้งก็จะขับ pigment สีขาวกลับมาที่เดิม http://winne.ws/n15402

1.2 พัน ผู้เข้าชม

เมื่อฝนตกกลีบดอกเปียกน้ำก็จะไม่มีสีคือเปลี่ยนไปเป็นกระจกเหมือนคริสตัล มองทะลุผ่านได้

ดอกไม้มหัศจรรย์  แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม

วันนี้มีดอกไม้ประหลาดๆมาฝาก คือดอก Diphylleia ( อ่าน ไดฟิลไลอ้า ) มีชื่อสามัญคือ ' Skeleton' หรือ ' โครงกระดูก'  เป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดในอเมริกาแถบตะวันออก และในญี่ปุ่นและจีนตอนเหนือและตะวันออก ชื่อ genus ตั้งไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1803 ว่า Dyphylleia มีอยู่หลาย species คือ cymosa, Mich. ( พบในรัฐ Verginia ลงมาถึง Georgia )   grayi ( พบในภาคเหนือของญี่ปุ่น ) และ sinensis, H.L. Li-China ( พบในจีน แถบมณฑล กังซู ฮูเบ ชานซี เสฉวน และ ยูนนาน )  จัดอยู่ในวงศ์ Berberidaceae เป็นไม้อายุข้ามปีหรือ perennial สูง 40 ซ.ม. พุ่มขยายไปตามหน้าดินกว้าง 1 ม. พบขึ้นในชายป่ามีแดดรำไร ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 

ความมหัศจรรย์ของดอกไม้นี้คือ ดอกมีสีขาวเมื่อแห้ง และเมื่อฝนตกกลีบดอกเปียกน้ำก็จะไม่มีสีคือเปลี่ยนไปเป็นกระจกเหมือนคริสตัล มองทะลุผ่านได้ ท่อ xylem จะดูด pigment สีขาวเข้าไปอยู่ในก้านดอก เมื่อดอกแห้งก็จะขับ pigment สีขาวกลับมาที่เดิม ดอกก็จะกลับมาเป็นสีขาวอีก  จึงขอส่งของประหลาดๆมาให้ชม   จรัา

ดอกไม้มหัศจรรย์  แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม

ดอกมีสีขาวเมื่อแห้ง

ดอกไม้มหัศจรรย์  แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม
ดอกไม้มหัศจรรย์  แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม

ท่อ xylem จะดูด pigment สีขาวเข้าไปอยู่ในก้านดอก เมื่อดอกแห้งก็จะขับ pigment สีขาวกลับมา

ดอกไม้มหัศจรรย์  แห้งแล้วกลับฟื้นคืนได้ดังเดิม
แชร์