กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ พบผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดสภาพคล่อง

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เปิดเทอมใหม่...ผู้ปกครองรับมืออย่างไร" ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ร้อยละ 78.3 ของผู้ปกครองระบุว่า มีภาระค่าใช้จ่ายสูงทำให้ขาดสภาพคล่อง http://winne.ws/n15405

541 ผู้เข้าชม
กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ พบผู้ปกครองส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดสภาพคล่องแหล่งภาพจาก news.mthai.com

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจ พบผู้ปกครองส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดสภาพคล่อง ขอรัฐช่วยเรื่องค่าเทอมให้ครอบคลุม 

กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง "เปิดเทอมใหม่...ผู้ปกครองรับมืออย่างไร" ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ร้อยละ 78.3 ของผู้ปกครองระบุว่า มีภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นทำให้ขาดสภาพคล่อง 

ร้อยละ 50.9 ชี้เงินช่วยเหลือที่ได้จากรัฐไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริง และร้อยละ 47.8 คือสินค้าเกี่ยวกับการเรียนแพงขึ้น นอกจากนี้ ยังระบุว่าต้องการให้รัฐบาลมีสวัสดิการช่วยเหลือด้านการศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งต้องการให้มีการช่วยเหลือเรื่องค่าเทอมให้ครอบคลุมหรือลดค่าเทอมลง รวมถึงให้โรงเรียนลดค่ากิจกรรมลงด้วย ส่วนน้อยชี้ต้องการให้มีการเรียนฟรีจริงๆ โดยผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

ที่มา: http://news.voicetv.co.th/thailand/487674.html

แชร์