ทำไม ต้อง "สวมแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย" เท่านั้นหรือ ??

2 เหตุผล เหตุผลแรก ไม่ใช่แค่เพราะเราเรียกมันว่า ring finger แน่ ๆ มันต้องมี ความหมาย มากกว่านั้น ทดลองพิสูจน์ความมหัศจรรย์ด้วยตัวเอง http://winne.ws/n15425

1.8 พัน ผู้เข้าชม
ทำไม ต้อง "สวมแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย" เท่านั้นหรือ ??แหล่งภาพจาก Global Fashion Report

2 เหตุผล

เหตุผลแรก

ไม่ใช่แค่เพราะเราเรียกมันว่า ring finger แน่ ๆ 

มันต้องมี ความหมาย มากกว่านั้น 

ทดลองพิสูจน์ความมหัศจรรย์ด้วยตัวเอง 

ทำไม ต้อง "สวมแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย" เท่านั้นหรือ ??

ลอง แบมือ 2 ข้าง เข้าหากัน แล้ว งอนิ้วกลางลง เอา หลังนิ้วกลาง ทั้ง 2 ข้าง มาชนกัน 

ทีนี้นิ้วที่เหลือ ก็คือ โป้ง/ ชี้/นาง/ ก้อย ให้เอาปลายนิ้วมาชนกัน 

ลองปล่อยนิ้วที่เอาปลายชนกัน ให้ออกจากกัน ทีละนิ้ว โดยที่ นิ้วกลางยังคงงอแตะกันอยู่ 

จะพบว่า นิ้วชี้ ก็ปล่อยจากกันได้ / นิ้วโป้งก็ปล่อยจากกันได้/ นิ้วก้อย ก็ปล่อยจากกันได้ อย่างสบาย ๆ 

แต่นิ้ว นาง กลับ ปล่อย ออกจากกันไม่ได้ 

นั่นเป็นเพราะ 

- นิ้วกลาง แทน ตัวเราเอง 

- นิ้วโป้ง แทน พ่อแม่ ซึ่งวันหนึ่งท่านก็ต้องจากเราไป 

- นิ้วชี้ แทน พี่น้อง ซึ่งเขาก็ต้องไปมีชีวิตของเขาเอง 

- นิ้วก้อย แทน ลูก พอโตขึ้น ลูกก็ต้องไปมีชีวิตของตัวเอง / มีสังคม, ครอบครัว ของตัวเอง 

- นิ้วนาง แทน "คู่ชีวิต" ทีนี้ก็เหลือแค่ "คู่ชีวิต" แล้วล่ะ ที่จะอยู่กับเราไปจนแก่

note: ตามหลักกายวิภาคศาสตร์แล้ว นิ้วนางไม่สามารถแยกได้ เพราะว่านิ้วนางไม่มีกล้ามเนื้อที่ใช้ควบคุมการเหยียดนิ้วเหมือนนิ้วอื่น ๆ

ทำไม ต้อง "สวมแหวนหมั้น แหวนแต่งงาน เฉพาะนิ้วนางข้างซ้าย" เท่านั้นหรือ ??แหล่งภาพจากPembaGems & Jewelry

เหตุผลที่ 2

เหตุผลที่ต้องสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้าย...

วัฒนธรรมตะวันตก แหวนแต่งงานหรือแหวนหมั้นจะสวมอยู่ในนิ้วนางข้างซ้าย แหวนนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความซื่อสัตย์ต่อกัน วัฒนธรรมมอบแหวนแต่งงานแม้จะเป็นของชาวตะวันตก แต่ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศเราเองอย่างที่เห็น ๆ กันอยู่

ที่มาของการเลือกให้นิ้วนางข้างซ้ายเป็นนิ้วสำหรับแหวนแต่งงาน 

เกิด ขึ้นเพราะคนสมัยโบราณเชื่อว่านิ้วนางข้างซ้ายนั้นเป็นที่ตั้งของ เส้นเลือดแห่งความรัก ทั้งนี้ ก่อนที่วิทยาศาสตร์จะทำให้มนุษย์ทราบระบบการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต คนโบราณเชื่อว่าเส้นเลือดบนนิ้วนางเชื่อมต่อไปยังหัวใจ อันเป็นสัญลักษณ์ของความรัก โดยความความเชื่อดังกล่างมีการอ้างว่าเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในอาณาจักรกรีกโบราณ เมื่อประมาณ 3 ปีก่อนคริสตกาล

ด้วยการเชื่อมโยงระหว่าง มือและหัวใจ จึงมีการตั้งชื่อเส้นเลือดดังกล่าวว่า vena amori อันเป็นภาษาละตินซึ่งมีหมายความว่า "เส้นเลือดแห่งความรัก" (vein of love) ตามความเชื่อดังกล่าว ผู้คนจึงยอมรับให้สวมแหวนแต่งงานบนนิ้วนางข้างซ้าย และการสวมแหวนแต่งงานในนิ้วนางข้างซ้ายนี้เองเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า คู่แต่งงานได้ประกาศมอบความรักนิรันดรให้แก่กันและกัน จนกลายเป็นประเพณีปฏิบัติกันมาในยุโรปจนถึงทุกวันนี้

ในสมัยกลางในยุโรป พิธีแต่งงานของชาวคริสต์จะมีการสวมแหวนแต่งงานเรียงกันมาตั้งแต่ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง ของมือข้างซ้าย เพื่อแสดงถึงหลักตรีเอกานุภาพของศาสนา อันได้แก่ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ก่อนที่ในเวลาต่อมา คู่สมรสจะสวมเพียงนิ้วนางข้างซ้ายเพียงนิ้วเดียว

ในประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ แหวนแต่งงานจะสวมบนนิ้วนางข้างซ้าย อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศ เช่น เยอรมนี และชิลี แหวนแต่งงานจะถูกใช้สวมบนนิ้วนางข้างขวาแทน ชาวคริสต์นิกายออทอดอกซ์ พวกยุโรปตะวันออกและชาวยิวมีธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงานข้างขวาเช่นกัน ขณะในเนเธอร์แลนด์ และกลุ่มชาวคริสต์นิกายคาทอลิกจะสวมแหวนแห่งความรักนี้บนนิ้วนางข้างซ้ายที่มา teenee.com

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://blog.eduzones.com/rangsit/34489

แชร์