วัดพระธรรมกายแจง ปปง.อายัดที่ดิน"อลิสา"ถวายสร้างอาคารบุญรักษาเป็นที่ธรณีสงฆ์

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติให้อายัดที่ดินของนางสาวอลิสา อัศวโภคิน
วัดพระธรรมกายระบุว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว http://winne.ws/n15473

1.3 พัน ผู้เข้าชม
share

พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นที่คณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติให้อายัดที่ดินของนางสาวอลิสา อัศวโภคิน จำนวน 8 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีและที่ดินผืนดังกล่าว อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นอาคารสำหรับพักฟื้นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ของวัดพระธรรมกาย นั้น

เอกสารชี้แจงจากสำนักสื่อสารองค์กร "อาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์"

เอกสารชี้แจงจากสำนักสื่อสารองค์กร "อาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์"

สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายระบุว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว โดยนางสาวอลิสา อัศวโภคิน ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาขอถวายที่ดินให้แก่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้อนุญาตให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบุญรักษา บนที่ดินผืนดังกล่าว และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะยกอาคารดังกล่าวให้วัดพระธรรมกายต่อไป


ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.matichon.co.th/news/556308

www.google.co.th

แชร์