"ลุมพินี เนปาล" อากาศวิกฤต มลพิษอื้อ!!!

จากการทดสอบสภาพอากาศในเมืองต่างๆ ของเนปาล ปรากฎว่าลุมพินีมีมลพิษในอากาศมากที่สุด เพราะสูงกว่าระดับปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกถึงกว่า 10 เท่า http://winne.ws/n15476

1.2 พัน ผู้เข้าชม

ลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"ลุมพินี เนปาล" อากาศวิกฤต มลพิษอื้อ!!!

นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่เนปาลออกมาเตือนว่าสภาพอากาศที่ลุมพินี ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมลพิษสูง ทั้งนี้จากการทดสอบสภาพอากาศในเมืองต่างๆ ของเนปาล ปรากฎว่าลุมพินีมีมลพิษในอากาศมากที่สุด โดยผลตรวจเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พบอนุภาคในอากาศสูงถึง 173.035 ไมโครกรัมต่อคิวบิคเมตร ขณะที่ปริมาณอานุภาคในอากาศที่เมืองจิตวันอยู่ที่ 113.32 ไมโครกรัมต่อคิวบิคเมตร และกรุงกาฐมาณฑุ 109.82 ไมโครกรัมต่อคิวบิคเมตร

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ปริมาณของอนุภาคในอากาศในระดับที่ปลอดภัยอยู่ที่ 25 ไมโครกรัมต่อคิวบิคเมตร ขณะที่รัฐบาลเนปาลกำหนดมาตรฐานของประเทศที่ 40 ไมโครกรัมต่อคิวบิคเมตร ซึ่งยิ่งทำให้ปริมาณอานุภาคที่ตรวจวัดได้ในหลายๆ เมืองทั่วประเทศเนปาลอยู่ในระดับที่สูงจนน่าตกใจ เพราะสูงกว่าระดับปลอดภัยขององค์การอนามัยโลกถึงกว่า 10 เท่า

นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าปัญหาอันเนื่องมาจากมลพิษที่เพิ่มสูงขึ้นโดยรอบบริเวณสถานที่ประสูติของพระพุทธองค์เป็นผลของการผสมผสานจากการเดินทางข้ามแดนเข้ามาในเนปาลของรถจำนวนมากในอินเดีย บวกกับมลพิษจากอุตสาหกรรมท้องถิ่นเนื่องจากมีการขยายพื้นที่เขตอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงกับลุมพินีวัน และการผกผันของอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาว ที่ซ้ำเติมให้มลพิษในอากาศเลวร้ายมากขึ้นในช่วงนี้ แต่ในช่วงฤดูกาลอื่นๆ สาเหตุหลักของมลพิษในลุมพินีมาจากท้องถิ่นเป็นสำคัญ

การหายใจในบริเวณนี้เป็นเรื่องลำบากและต้องใส่หน้ากากปิดหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

"ลุมพินี เนปาล" อากาศวิกฤต มลพิษอื้อ!!!

ด้านผลการศึกษาของยูเนสโกยังบ่งชี้ว่า มลพิษอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนในเขตอุตสาหกรรมกำลังกลายเป็นภัยคุกคามแก่มรดกโลกที่ลุพินี โดยภัยคุกคามที่เกิดขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสุขภาพของคนท้องถิ่น โบราณสถานต่างๆ รวมถึงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม

ในช่วงที่ผ่านมาพบว่าผู้คนในพื้นที่มีอาการของโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผู้แสงบุญที่พบว่าการหายใจในบริเวณนี้เป็นเรื่องลำบากและต้องใส่หน้ากากปิดหน้าเพื่อป้องกันฝุ่นละออง นักวิทยาศาสตร์ยังตรวจพบว่าอนุภาคหนักในอากาศยังส่งผลกระทบต่อโบราณสถานด้วย

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเนปาลตระหนักดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลังวางแผนที่จะหาทางจัดการกับแหล่งกำเนิดมลพิษด้วยการใช้เครื่องบินไร้คนขับบินสำรวจ โดยหวังว่าจะช่วยทำให้ปัญหาที่มีอยู่ลดน้อยลง

  • เป็นอุทาหรณ์สำหรับประเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่น ๆ เช่นไทย
  • การอนุญาตให้สร้างโรงงานอุตสากกรรมที่มีมลพิษใกล้สถานที่สำตัญ ไม่ว่าแหล่งท่องเที่ยวรือชุมชนล้วนแต่เกิดผลเสียต่อชุมชนนั่น ๆ ที่เองนั้น ๆ


 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

http://www.matichon.co.th/news/555931

BBC Thai

แชร์