รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 http://winne.ws/n15485

2.0 พัน ผู้เข้าชม

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) 

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 26 มิถุนายน 2560 รายละเอียด http://psds.tu.ac.th/news.html กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/obgydR1kPD43x5TA2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนตลอดหลักสูตร

รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560
รับสมัครบัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 49 ปีการศึกษา 2560
แชร์