ถ้าลูกหลานไทยไม่ขยันอัพเกรดความรู้ความสามารถให้แข่งขันกับโลกได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป???

เพราะเรื่องของระบบการศึกษาไม่ใช่แค่นั่งอ่านตำราท่องหนังสือ แต่มันคือเรื่องของการออกแบบประเทศให้ยืนหยัดอยู่ได้ในโลกของความเป็นจริง โลกที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆ ในระดับโลกมากมาย http://winne.ws/n15566

501 ผู้เข้าชม

คนไทยทุกคนเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาไทย ถ้าตั้งเป้าหมายเพื่อฝึกคนไทยให้สามารถเดินทางไปทำงานได้ทั่วโลก ระบบการศึกษาและระบบการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวก็จะถูกออกแบบตามเป้าหมายไปด้วย

สิ่งสำคัญก็คือ

1. เนื้อหาสาระของหลักสูตรระบบการศึกษาไทยไม่ได้ด้อยกว่าประเทศใด แต่สิ่งที่ขาดคือแรงบันดาลใจที่จะทำให้ตัวเด็กเอง และระบบสนับสนุน คือครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ มีเป้าหมายร่วมกันในการฝึกคนไทยให้มีศักยภาพในการทำงานแข่งขันระบบเศรษฐกิจโลกได้ อย่างที่ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวันทำได้มาแล้ว

2. คนไทยเป็นชนชาติที่มีศักยภาพ แต่จะเกิดขึ้นเมื่อไร ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครสร้างเป้าหมายและแรงบันดาลใจที่จะให้คนไทยลุกขึ้นมาฝึกฝนตัวเองอย่างจริงจังได้เมื่อไรเท่านั้นเอง ถ้าทำได้เมื่อไร ประเทศไทยก็ไปไกลเมื่อนั้น

3. คนไทยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลก เช่น คนที่เข้ามาอยู่วัดพระธรรมกายก็เป็นผลผลิตจากระบบการศึกษาไทย แต่เพราะวัดพระธรรมกายตั้งเป้าหมายเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก คนที่มาอยู่วัดก็มีหน้าที่จะต้องฝึกฝนตัวเองเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถให้มีศักยภาพในการเดินทางไปทำงานเผยแผ่ได้ทั่วโลก เพราะมีแรงบันดาลใจและเป้าหมายคือการฝึกตนเพื่อทำงานเผยแผ่ทั่วโลก

เหตุผลต่างๆ ที่บอกเล่ามานี้ เพื่อต้องการจะย้อนถามว่า สิ่งที่เราขาดคืออะไรกันแน่ ถ้าหาสิ่งที่ขาดไม่เจอ ระบบครอบครัว ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนการสร้างคนไทยให้โกอินเตอร์ได้ มันก็ไม่มีวันเกิดขึ้นจริง

เพราะเรื่องของระบบการศึกษาไม่ใช่แค่นั่งอ่านตำราท่องหนังสือ แต่มันคือเรื่องของการออกแบบประเทศให้ยืนหยัดอยู่ได้ในโลกของความเป็นจริง โลกที่เต็มไปด้วยคนเก่งๆ ในระดับโลกมากมาย

ถ้าลูกหลานไทยไม่ขยันอัพเกรดความรู้ความสามารถให้แข่งขันกับโลกได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป???

คนเหล่านี้ควบคุมวิถีโลกด้วยระบบแบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก ประเทศใดฝึกคนไม่แกร่งพอ ก็ถูกฮุบกลืนเป็นอาหารของปลาใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตกาล และมันไม่เคยหายไป เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปตามเทคโนโลยีเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าประเทศนี้จะออกแบบการฝึกคนในอนาคตไว้อย่างไร คนไทยแต่ละคนก็ต้องพึ่งตัวเองเป็นสำคัญ เพราะวันข้างหน้า เราคงหนีไม่พ้นคนทั่วโลกที่ทะลักเข้ามาหาเราในฐานะประเทศที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำในย่านนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนยิ่งทะลักเข้ามาประเทศเรามากเท่าไร การแย่งงานกันทำก็มีมากขึ้นเท่านั้น

ถ้าลูกหลานไทยไม่ขยันอัพเกรดความรู้ความสามารถให้แข่งขันกับโลกได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป สภาพเมืองไทยอาจจะคล้ายพรีเมียร์ลีกก็เป็นได้ คือได้ชื่อว่าเป็นฟุตบอลอังกฤษ แต่ไม่มีนักเตะอังกฤษอยู่ในทีมสักคนเดียว เช่นเดียวกับขึ้นชื่อว่าประเทศไทย แต่อาจไม่มีคนไทยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆ สักคนเดียว

สิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบางประเทศ ในแง่ของทางโลกจะทำอย่างไรก็ว่ากันไป พระพุทธศาสนาก็มีเรื่องมากมายต้องฝึกคนเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเช่นกัน



Cr. Ptt. Cnkr

ถ้าลูกหลานไทยไม่ขยันอัพเกรดความรู้ความสามารถให้แข่งขันกับโลกได้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไป???
แชร์