โลกในอุดมคติ มีจริงหรือ ?? อยากเห็นโลกในอุดมคติไหม?? เขามีชีวิตอยู่กันอย่างไร ??

โลกในอุดมคติ ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว..นับครั้งไม่ถ้วน!!! แต่ว่า แต่ละครั้งห่างกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไป เห็นเรื่องนี้เป็นปกติของท่าน คือ ในยุคใด ที่มนุษย์มีศีล ๕ เป็นปกติ http://winne.ws/n15628

2.6 พัน ผู้เข้าชม
โลกในอุดมคติ มีจริงหรือ ?? อยากเห็นโลกในอุดมคติไหม??  เขามีชีวิตอยู่กันอย่างไร ??แหล่งภาพจาก thaipoem

โลกในอุดมคติ มีจริงหรือ ?? โลกในอุดมคติ เขาอยู่กันอย่างไร ??

          โลกในอุดมคติ ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว..นับครั้งไม่ถ้วน!!! แต่ว่า แต่ละครั้งห่างกัน พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติไป เห็นเรื่องนี้เป็นปกติของท่าน คือ ในยุคใด ที่มนุษย์มีศีล ๕ เป็นปกติ มีการบังเกิดขึ้นของพระเจ้าจักรพรรดิ ผู้ที่สั่งสมบุญมาดีปกครองโลก พระองค์ก็ทรงสอนให้มนุษย์ทุกคนในโลก มีศีล ๕  เว้นจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม  เว้นจากการพูดปด เว้นจากการดื่มน้ำเมา สิ่งมึนเมา

         โลกในยุคนั้น ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล ผลหมากรากไม้มีรสโอชา มนุษย์จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อย อายุขัยจะยืนยาว จะมีความรักสามัคคีกัน จะอยู่เย็นเป็นสุขกันมากเลย  

         แสดงว่าเรื่อง “ศีลธรรม” ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละ เพราะว่าถ้าศีลธรรมเกิดขึ้นที่ใจ ก็จะขยายมาที่กาย แล้วก็ออกมาที่สิ่งแวดล้อมไปในบรรยากาศ จะเกิดภาวะโลกเย็น

โลกในอุดมคติ มีจริงหรือ ?? อยากเห็นโลกในอุดมคติไหม??  เขามีชีวิตอยู่กันอย่างไร ??แหล่งภาพจาก มูลนิธิ เอ็มโอเอไทย300

พระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลก เกิดขึ้นมานับพระองค์ไม่ถ้วน ซ้ำ ๆ ๆ

         โลกไม่เคยถูกปกครองด้วยการรบราฆ่าฟันเลย ถ้าตราบใดยังรบราฆ่าฟันกันอยู่ โลกในอุดมคติ จะไม่มีวันเกิดขึ้น สิ่งดี ๆ จะไม่มีวันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ เพราะผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ก็ย่อมจองเวร แล้วก็มีการล้างแค้น ผูกแค้น ล้างแค้น ผูกแค้น ล้างแค้น นี่เฉพาะที่ตาเราเห็นนะ ที่ตาเราไม่เห็นอีก ตายแล้วไปอบาย แล้วก็วนเวียนขึ้นมาฆ่ากันอยู่อย่างนั้นแหละ ความทุกข์ก็จะระบาด ไม่ว่าจะฆ่ากันด้วยเหตุอันใดก็ตาม

โลกในอุดมคติ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว นับครั้งไม่ถ้วน

จะเกิดขึ้นอีกสักครั้ง

ในยุคที่เรามีชีวิตอยู่...ไม่ได้เชียวหรือ

คุณครูไม่ใหญ่

๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่มา: https://dhamma01.blogspot.com/2017/04/blog-post_15.html

แชร์