ชาวเชียงใหม่สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กว่า 150,000 จบ ใน 1 คืน เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารมีประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชาสืบเนื่องกันเป็นประจำทุกปี แต่ที่เพิ่มเติมในปีนี้คือ จะเป็นครั้งแรกในการจัดงานวิสาขะของที่นี่คือจะมีการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นปฐมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า http://winne.ws/n15647

6.9 พัน ผู้เข้าชม
share

แชร์