ไม่น่าเชื่อ!! "เรื่องเดียวเกือบ 22 ปี" ที่หลวงพ่อธัมมชโย มอบให้กับศิษย์วัดพระธรรมกาย

ไม่น่าเชื่อว่า เรื่องเดียว ที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้กล่าวและฝากให้ลูกศิษย์ของท่านได้ฝึกตัว นี้ ท่านกล่าวมาแล้ว เกือบ 22 ปี โดยทำป้ายติดไว้ในห้องน้ำทุกห้องทุกที่ภายในวัดพระธรรมกาย และตามไซต์สถานที่ปฏิบัติธรรม http://winne.ws/n15670

4.5 พัน ผู้เข้าชม
ไม่น่าเชื่อ!! "เรื่องเดียวเกือบ 22 ปี" ที่หลวงพ่อธัมมชโย มอบให้กับศิษย์วัดพระธรรมกายแหล่งภาพจาก Twitter

ไม่น่าเชื่อ "เรื่องเดียวเกือบ 22 ปี" ที่หลวงพ่อธัมมชโยมอบให้กับศิษย์วัดพระธรรมกาย

         "หลวงพ่ออยากให้ลูก ๆ ถือโอกาสฝึกตัว โดย ให้ผู้ที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเรา รู้สึกเหมือนเป็นคนแรกเสมอ คือ อ่างน้ำและอุปกรณ์ สะอาดและแห้ง" 

        ไม่น่าเชื่อว่า เรื่องเดียว ที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้กล่าวและฝากให้ลูกศิษย์ของท่านได้ฝึกตัว นี้ ท่านกล่าวมาแล้ว เกือบ 22 ปี โดยทำป้ายติดไว้ในห้องน้ำทุกห้องทุกที่ภายในวัดพระธรรมกาย และตามไซต์สถานที่ปฏิบัติธรรม       

ไม่น่าเชื่อ!! "เรื่องเดียวเกือบ 22 ปี" ที่หลวงพ่อธัมมชโย มอบให้กับศิษย์วัดพระธรรมกาย

 บ่อยครั้งที่เวลาเข้าห้องน้ำที่วัดก็อดนึกไม่ได้ว่า คำสอนของหลวงพ่อนี้ คงน่าจะมีความสำคัญมาก ถ้าไม่อย่างนั้น หลวงพ่อท่านคงไม่สอนศิษย์แบบนี้เป็นแน่ แต่สำคัญอย่างไร ล่ะ ???

         "วัด" เป็นพุทธสถาน เป็นที่ประดิษฐานพระรัตนตรัย เป็นสถานที่ที่หลายคนมักชอบพูดว่า "วัด แปลว่า วัดความดีตัวเองทั้งกาย วาจา ใจ ว่าสะอาด บริสุทธิ์แค่ไหน ทาน การให้ การสละออก เพื่อลดตระหนี่ ศีลอย่างน้อย 5 ข้อ ทำได้แค่ไหน และ สมาธิบ่อเกิดปัญญามีมากน้อยแค่ไหนแล้ว เมื่อเข้าวัดมาใหม่ ๆ พอนานไป ปัญญาเราเพิ่มขึ้นหรือไม่ กิเลสในใจเราน้อยลงหรือมากขึ้น"

         "วัด" เป็นที่รวมพุทธศาสนิกชนเพื่อทำพิธีทางศาสนา และกิจกรรมต่าง ๆ ของชาวพุทธ ทั้งทำทาน ด้วยการนำสิ่งของดี ๆ อาหารดี ๆ มาถวายพระภิกษุสามเณร และแบ่งปันญาติธรรม ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน นั่งสมาธิ บำเพ็ญบุญกุศลตามวิถีพุทธ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งดีงามทั้งสิ้น

         แต่มีสิ่งหนึ่ง ที่ไม่ดีเลย ซึ่งใคร ๆ ก็ย่อมรังเกียจสูงสุด นั่นคือความสกปรกทั้งขยะเศษอาหาร พลาสติก โดยเฉพาะปัสสาวะ อุจจาระ (อาหารเก่าของแต่ละคน) ซึ่งเราก็มักลืมไปว่า เรานำมาทิ้งไว้ที่วัดเช่นกัน 

         ถ้าเราเอง ทิ้งสิ่งที่มีแต่คนรังเกียจของเราเอาไว้ที่วัดแล้ว ยังทิ้งร่องรอยหรือทำไม่สะอาดอีก ก็ไม่ทราบว่าผลแห่งบุญที่เราหมั่นสั่งสมมาทั้งวันนั้น จะหักลบกลบหนี้กันอย่างไร ? 

         ดังนั้น คำสอนที่หลวงพ่อสอนนี้ ช่างเป็นคำสอนที่มีความหมายและความเป็นห่วงใย ลูกศิษย์อย่างแท้จริง เพราะท่านเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบวัดทั้งวัด พุทธศาสนิกชนที่มาวัดเป็นจำนวนมาก แต่ท่านก็ไม่เคยแสดงอาการรังเกียจว่าศิษย์ของท่านจะมาทำเลอะเทอะ สกปรกแต่อย่างใดเลย ไม่ว่าจะเรื่องใด ๆ 

        "จิตใจของท่านประดุจแผ่นดิน ที่ไม่เคยบ่นเลย แม้ใครจะนำสิ่งสกปรกแค่ไหนเทราดรดใส่ ก็ตาม หรือประดุจ ผ้าขี้ริ้ว ที่ใครผ่านไปแล้ว ผ้าขี้ริ้วก็จะทำให้เขาและสิ่งของนั้นสะอาดไปด้วย แม้ผ้าขี้ริ้วจะต้องเปื้อนก็ยอมโดยไม่บ่นสักคำ"

ไม่น่าเชื่อ!! "เรื่องเดียวเกือบ 22 ปี" ที่หลวงพ่อธัมมชโย มอบให้กับศิษย์วัดพระธรรมกายแหล่งภาพจาก pantip.com

        ไม่น่าเชื่อว่า เกือบ 22 ปี ที่ศิษย์วัดพระธรรมกายอย่างฉัน เพิ่งจะนึกออกเช่นกัน ฉันนึกออกเมื่อสวดธรรมจักร กว่า 58 ล้านจบกับโครงการสวดธรรมจักร 24 น. ของวัดพระธรรมกาย 

        ฉันถือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำลงไป จะดีหรือไม่ดี นั้น เราเป็นผู้รับผลของการกระทำนั้นทั้งสิ้น ตามกฎแห่งกรรมที่ว่าไว้ เรามีกรรมเป็นของตัว ทำกรรมใดไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้น 

        ถ้าวันนี้ ฉันอยากได้สิ่งดี ๆ ในอนาคต และชาติหน้า ชาติต่อ ๆ ไป ฉันก็ต้องคิดดี พูดดี ทำดี สะอาด เป็นระเบียบ เข้าไว้ จึงจะได้ของดี มีความสะอาดประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามคำสอนของหลวงพ่อทั้งสองนั้นแหละ

        แต่กว่าฉันจะคิดได้ ฉันต้องฝึกนานเกือบ 22 ปี แค่ทำห้องน้ำให้แห้ง หลังจากใช้เสร็จทุกครั้ง

        แต่สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำสอนนั้น ยังมีอีก ทำไม หลวงพ่อสอนเรื่องเดียว และให้ความสำคัญกับห้องน้ำขนาดนี้

        ฉันก็มาพิจารณาขณะปฏิบัติด้วยการเช็ดห้องน้ำทั้งที่พักและที่วัด ไม่น่าเชื่อว่า เบื้องหลังที่ห้องน้ำแห้งนั้น ฉันได้บุญรักษาสมบัติพระศาสนา เพราะสมบัติพระศาสนาได้มาจากเงินที่ญาติโยมจบเหนือหัวอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกแล้วเขาก็มอบให้มาสร้างศาสนสถานต่าง ๆ 

        ฉันเช็ดก็อกน้ำ ให้แห้งสนิท ก็อกน้ำก็ไม่เป็นคราบ สนิมไม่เกิดง่าย เงางามเหมือนใหม่ ฉันเช็ดโถส้วมให้แห้ง สุขภัณฑ์ก็สะอาด ไม่มีกลิ่น ดูเหมือนใหม่และยืดอายุการใช้งานของสมบัติพระศาสนาอีกด้วย 

         แต่ถ้าไม่แห้ง คราบน้ำ จะทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดความมัวหมองไม่สวยงามและอายุการใช้งานจะสั้นกว่า แม้กระทั่งการสร้างนิสัย ห่วงใยผู้อื่น แคร์ความรู้สึกนึกคิด และรักษาใจผู้อื่นที่มาใช้ห้องน้ำต่อจากเรา และฝึกไม่เป็นคนได้หน้าลืมหลัง สำคัญที่สุด ฉันได้ลดมานะทิฏฐิ ในใจฉัน อีกด้วย

        นี่ล่ะนะ หลวงพ่อธัมมชโยผู้นำในการสร้างบารมีของคณะศิษย์ฯ ที่ใคร ๆ ไม่รู้จักท่าน ก็จะเชื่อตามกระแสสื่อที่ออกมาด้วยการพิพากษาท่านต่าง ๆ นานา

        และก็นี่ละนะ ที่คณะศิษย์วัดพระธรรมกาย มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหลวงพ่อธัมมชโย ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและไม่เคยเสื่อมคลาย และมีแต่จะเพิ่มขึ้น ๆ ที่สำคัญฉันได้เป็นศิษย์มีครูที่ดี และฉันไม่ดื้อต่อครูของฉันอีกด้วย

ศิษย์ก้นกุฏิ

19 พ.ค. 2560 เวลา 16.00 น.

แชร์