รองนายกฯ วิษณุ เผย อนุมัติบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700 อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3 ปี

รองนายกฯวิษณุ เผย อนุมัติบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่แล้ว กว่า 8,700 อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3 ปี เท่าๆ กัน ขณะตั้งอนุกรรมการเป้าหมายฯ จัดทำแผนกำลังพล จ่อชงคณะรัฐมนตรี 23 พ.ค.นี้ http://winne.ws/n15673

403 ผู้เข้าชม
รองนายกฯ วิษณุ เผย อนุมัติบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ 8,700 อัตรา แบ่งเฉลี่ย 3 ปี

             นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมาย กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอัตราตำแหน่งข้าราชการ ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบอนุมัติอัตราบรรจุพยาบาลวิชาชีพใหม่ โดยปรับตัวเลขตามความเป็นจริง คือ จำนวนกว่า 8,700 อัตรา เพื่อนำไปรวมกับอัตราว่างเดิม 2,200 อัตราในปีนี้ ส่วนตำแหน่งอัตราว่างเดิมดังกล่าวนั้น จะนำมาใช้ทั้งหมดในปีนี้เลยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณา ขณะที่จำนวนบรรจุใน 8,700 อัตรานั้น จะถูกแบ่งเฉลี่ยใน 3 ปี จำนวนเท่าๆกัน ประมาณปีละ 2,930 อัตรา 

             ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะมีการเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป้าหมายนโยบายบุคคลสาธารณสุข โดยประกอบไปด้วย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงบประมาณ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงแพทย์ทหาร เพื่อมีหน้าที่จัดทำแผนอัตรากำลังพล รวมถึงดูแลบุคลากรทางการแพทย์ โดยครอบคลุมทั้ง แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีการตั้งคณะอนุกรรมการในลักษณะนี้เพื่อดูในภาพรวมมาก่อน ทั้งนี้จะให้อำนาจคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาในวันที่ 23 พ.ค.นี้


ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก http://www.innnews.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=784464

แชร์