สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560 ในรูปแบบงานประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน เพื่อรักษาสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 ตามฮีต 12 หรือบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอีสาน http://winne.ws/n15807

999 ผู้เข้าชม
share

             ที่ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศเทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560 ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ โดย อ.กุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดหว้า อบจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาวัฒนธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ ประชาชนชาวตำบลกุดหว้า จัดขึ้นในรูปแบบงานประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน 

             เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นต้นแบบในการสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 ตามฮีต 12 หรือบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอีสาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน  โดยประชาชนชาวตำบลกุดหว้าทุกชุมชนได้ร่วมกันแห่บั้งไฟตะไลล้านที่สวยงาม ความยาว 2 กม. โดยตลอดเส้นทางมีขบวนฟ้อนรำเซิ้งบั้งไฟ การแห่ผาแดงนางไอ่ การรณรงค์ปลอดเหล้าปลอดการพนันของนักเรียน นักศึกษา 

             การแสดงวิถีถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น การนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก                 

            ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในฮีต 12 คอง 14 หรือบุญเดือนหกของชาวอีสาน ที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุ ซึ่งการจัดที่เทศบาลตำบลกุดหว้าทุกๆปี ถือว่าเป็นต้นแบบงานบุญบั้งไฟ ให้กับหลายๆจังหวัดในภาคอีสาน 

            เนื่องจากประเพณีบุญบั้งไฟแห่งนี้นั้นมีการรณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดภัย และปลอดการพนัน  อย่างไรก็ตามในงานนอกจากเวทีกลางจะมีการโชว์แสง สี เสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวผู้ไท แล้วยังนิทรรศการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงทางวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดทอผ้า เย็บผ้าพื้นเมืองอีกด้วย 

ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก http://www.innnews.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=784912

แชร์