สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560 ในรูปแบบงานประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน เพื่อรักษาสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 ตามฮีต 12 หรือบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอีสาน http://winne.ws/n15807

1.2 พัน ผู้เข้าชม
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560

             ที่ลานเอนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศเทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560 ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ โดย อ.กุฉินารายณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดหว้า อบจ.กาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาวัฒนธรรมอำเภอกุฉินารายณ์ ประชาชนชาวตำบลกุดหว้า จัดขึ้นในรูปแบบงานประเพณี ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน 

             เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเป็นต้นแบบในการสืบสานประเพณีบุญเดือน 6 ตามฮีต 12 หรือบุญบั้งไฟขอฝนของชาวอีสาน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาเซียน  โดยประชาชนชาวตำบลกุดหว้าทุกชุมชนได้ร่วมกันแห่บั้งไฟตะไลล้านที่สวยงาม ความยาว 2 กม. โดยตลอดเส้นทางมีขบวนฟ้อนรำเซิ้งบั้งไฟ การแห่ผาแดงนางไอ่ การรณรงค์ปลอดเหล้าปลอดการพนันของนักเรียน นักศึกษา 

             การแสดงวิถีถึงวิถีชีวิตของท้องถิ่น การนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานอย่างมาก                 

            ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 21 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในฮีต 12 คอง 14 หรือบุญเดือนหกของชาวอีสาน ที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นมาหลายชั่วอายุ ซึ่งการจัดที่เทศบาลตำบลกุดหว้าทุกๆปี ถือว่าเป็นต้นแบบงานบุญบั้งไฟ ให้กับหลายๆจังหวัดในภาคอีสาน 

            เนื่องจากประเพณีบุญบั้งไฟแห่งนี้นั้นมีการรณรงค์ปลอดเหล้า ปลอดภัย และปลอดการพนัน  อย่างไรก็ตามในงานนอกจากเวทีกลางจะมีการโชว์แสง สี เสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวผู้ไท แล้วยังนิทรรศการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การแสดงทางวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP การประกวดทอผ้า เย็บผ้าพื้นเมืองอีกด้วย 

สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560
สวยงามอลังการ!! จ.กาฬสินธุ์ เปิดงานวัฒนธรรมผู้ไท บุญบั้งไฟตะไลล้าน ประจำปี 2560

ขอขอบคุณภาพและแหล่งข่าวจาก http://www.innnews.co.th

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=784912

แชร์