พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด

วันที่ 25 พ.ค. ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น เหล่าพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปได้ออกเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านใกล้วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้ชีวิตของความเป็นพระที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยปัจจัย 4 http://winne.ws/n15848

1.4 พัน ผู้เข้าชม
share

พระธรรมทายาทในยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด 

วันที่ 25 พ.ค. ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น เหล่าพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปได้ออกเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านใกล้วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้ชีวิตของความเป็นพระที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยปัจจัย 4 จากญาติโยม  

ในปีนี้ มีชาวท้องถิ่นในหมู่บ้านให้ความสนใจมาใส่บาตรกันมากกว่าทุกปี รวมถึงสาธุชนชาวไทยมาร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมากด้วย แสดงถึงความรุ่งเรืองสว่างไสวของพระพุทธศาสนาที่กำลังขยายตัว ณ เมืองนี้ ประเทศนี้ และในทวีปยุโรป ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก

cr.พระครูภาวนาวิริยกิจ หัวหน้าคณะพระอาจารย์โครงการฯ

แชร์