พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด

วันที่ 25 พ.ค. ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น เหล่าพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปได้ออกเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านใกล้วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้ชีวิตของความเป็นพระที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยปัจจัย 4 http://winne.ws/n15848

1.4 พัน ผู้เข้าชม
1.1พัน share
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด

พระธรรมทายาทในยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด 

วันที่ 25 พ.ค. ท่ามกลางสายหมอกในยามเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น เหล่าพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปได้ออกเดินบิณฑบาตรในหมู่บ้านใกล้วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์เพื่อเป็นการฝึกเรียนรู้ชีวิตของความเป็นพระที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการอาศัยปัจจัย 4 จากญาติโยม  

ในปีนี้ มีชาวท้องถิ่นในหมู่บ้านให้ความสนใจมาใส่บาตรกันมากกว่าทุกปี รวมถึงสาธุชนชาวไทยมาร่วมใส่บาตรเป็นจำนวนมากด้วย แสดงถึงความรุ่งเรืองสว่างไสวของพระพุทธศาสนาที่กำลังขยายตัว ณ เมืองนี้ ประเทศนี้ และในทวีปยุโรป ช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนัก

cr.พระครูภาวนาวิริยกิจ หัวหน้าคณะพระอาจารย์โครงการฯ

พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
พระธรรมทายาทยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์ บิณฑบาตรอบวัด
แชร์