ผอ.สสวท.เผย..สสวท.ให้ทุน "สะเต็มศึกษา"กับครู-น.ร.ไทย ไปประเทศญี่ปุ่น สมัครถึง15มิ.ย.

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ http://winne.ws/n16128

882 ผู้เข้าชม
ผอ.สสวท.เผย..สสวท.ให้ทุน "สะเต็มศึกษา"กับครู-น.ร.ไทย ไปประเทศญี่ปุ่น สมัครถึง15มิ.ย.แหล่งภาพจาก ฟิสิกส์ สสวท

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org 

ติดต่อสอบถามและส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สสวท. โทร 02-392-4021 ต่อ 3503 โทรสาร 02-382-3243 e-mail: [email protected]


ที่มา: https://www.matichon.co.th/news/574561

แชร์