มหาเถรสมาคมแนะ "พระธรรมทูตอเมริกา" เผยแผ่ธรรมแบบ 4.0 (ปาฐกถาพิเศษ)

วัน 4 มิถุนายน พ.ศ.2560 ตามเวลาท้องถิ่น พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทราลัย(มจร) ปาฐกถาพิเศษในงานฉลองครบ 35 ปี วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ความว่า http://winne.ws/n16135

1.6 พัน ผู้เข้าชม
มหาเถรสมาคมแนะ "พระธรรมทูตอเมริกา" เผยแผ่ธรรมแบบ 4.0 (ปาฐกถาพิเศษ)


เรามาทำบุญสมโภชน์วัดมงคลรัตนราม ครบ 35 ปี และถือโอกาสจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มีการถวายทานอันยิ่งใหญ่และมีธรรมทาน ซึ่งเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ บรรยากาศฝนตกเกิดความชุ่มฉ่ำ " เศรษฐีทำอะไรฝนก็ตก ยาจกทำอะไรฝนก็แล้ง " เราได้แสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่สร้างวัด ซึ่งพระธรรมทูตมาจากทั่วโลก เพื่อมาดูงานของวัดมงคลรัตนาราม ที่มีวัดมงคลรัตนารามแห่งนี้ เพราะเรามีพระมงคลเทพโมลี (ดร.พูนทรัพย์) ซึ่งเป็นผู้นำสร้างวัดมงคลรัตนรามแห่งนี้ ถือว่าเราเหลียวหลังแลหน้า เหลียวหลัง เพื่อจะเรียนรู้จากอดีต แลหน้าเพื่อจะมองอนาคต ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไร นักจิตวิทยาศึกษาว่า คนจะเปลี่ยนแปลงชีวิต จะเปลี่ยนอยู่ 2 วัน ในรอบหนึ่งปี คือ " วันขึ้นปีใหม่ และ วันเกิด " เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนคิดพิจารณาตนเอง


        พระพุทธเจ้าตรัสว่า "อย่าหลงของเก่า อย่ามัวหลงของใหม่" เราต้องมีการบูรณาการทั้งเก่าและใหม่ ของเก่าที่ดี ๆ เก็บรักษาไว้ คนเก่า ๆ ฝากอะไรไว้ให้พวกเรา ขุดบ่อให้นึกถึงคนขุดบ่อ ทานผลไม้นึกถึงคนปลูก เหมือนวัดเราสร้างขึ้นมาถึงทุกวันนี้นึกถึงคนสร้างวัด 

       ซึ่งในอดีตวัดนี้เป็นป่ารกทึบ นึกว่าไม่ใช่อเมริกา ณ ตอนนี้แทมป้าปักธงชัยของพระพุทธศาสนา สร้างความเปลี่ยนแปลงของโลก วัดมงคลรัตนรามจึงเป็นวัดนานาชาติ ผู้คนเข้ามาเรียนรู้ ณ วัดมงคลรัตนาราม เราจึงควรตอบแทนคุณบุคคลผู้สร้างวัดด้วยความกตัญญู แม้แต่ต้นไม้พระพุทธเจ้ายังให้กตัญญูต่อต้นไม้ ใครประทุษร้ายต่อต้นไม้ถือว่าเป็นคนเลว 

       เหมือนเรื่องต้นไม้ใหญ่ เสือกับสิงโตนำซากสัตว์มากินใต้ต้นไม้ ทำให้เทวดารำคาญ เพราะกลิ่นเหม็น เทวดาจึงทำกิ่งไม้ตกใส่เสือ สิงโต ทำให้เสือสิงโตหนีออกจากใต้ต้นไม้ ทำให้ต้นไม้โดนตัด เพราะผู้คนไม่กลัวเสือกับสิงโต ทำให้เทวดาเดือดร้อน เพราะความไม่กตัญญูต่อเสือและสิงโต

       วัดของพวกเราต้องคำนึกว่าใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นผู้รักษา การจะสร้างวัดต้องอาศัยคนกล้า คือ พระสงฆ์และญาติโยมทุกคน โลกนี้ไม่เกิดจากเพชร พลอย แต่ต้องมีอิฐ หิน ดิน ต้องมีส่วนสำคัญ คน 2 ประเภท จะเปลี่ยนโลก คือ "พร้อมจะทำเอง และพร้อมที่จะจัดการให้คนอื่นทำก็ได้ " เรามักจะยกย่องแต่หัวหน้า แต่เราต้องยกย่องลูกน้องด้วย สมัยหนุ่มสาวเราอยากจะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนจังหวัด เปลี่ยนครอบครัว สุดท้ายเปลี่ยนตัวเอง เริ่มจากเปลี่ยนตนเองถึงสามารถเปลี่ยนโลก

มหาเถรสมาคมแนะ "พระธรรมทูตอเมริกา" เผยแผ่ธรรมแบบ 4.0 (ปาฐกถาพิเศษ)


       อยากให้มีสันติภาพโลกเราจะเริ่มที่ไหน ? ยูเนสโกเขียนข้อความในแท่งศิลาจารึกว่า " ในใจของคนเริ่มสงคราม " พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ทั่วโลกยกให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ ในไทยอยากปฎิวัติเศรษฐกิจเป็นไทยแลนด์ 4.0 ยุค 1.0 คือ พึ่งเกษตรกรรม พึ่งพาเกษตร ยุค 2.0 คือ พึ่งอุตสาหกรรมเบา ยุค 3.0  คือ พึ่งอุตสาหกรรมหนัก เช่น การผลิตรถยนต์ ทำงานหนักแต่ได้เงินน้อย สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีรายได้มาก เช่น บิ]เกต รวยเพราะจากการทำอุตสาหกรรมเบา เรียกว่า " นวัตกรรม " นวัตกรรมเป็นการเปลี่ยนโลก ใช้สมองมากกว่าแรงงาน

       ประเทศไทย 4.0 ต้องสร้างนวัตกรรม เรามาอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศนวัตกรรม อย่างสติฟ จ็อบส์ บิลเกต เป็นบุคคลสร้างนวัตกรรม ทำให้เกาหลีสะเทือน บุคคลที่จะสร้างนวัตกรรมต้องนั่งกรรมฐาน สตีฟ จ็อบส์  นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติกรรมฐานแบบนิกายเซ็น 

       ซึ่งนิกายนี้โด่งดังในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนิกายเซ็นต้องเป็นวิถีชีวิต ไม่แยกจากชีวิตจริง ไม่แยกจากโลกของชาวบ้าน สตีฟ จ็อบส์  เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ ใช้สมาธิไปใช้งาน คนญี่ปุ่นไม่แยกกรรมฐานกับการทำงาน ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เราแยกกรรมฐานออกจากการทำงาน ทั้งๆ ที่เราเชี่ยวชาญกรรมฐาน โลกยกย่องสติปจอบว่าเป็นอัจริยะมาตลอด ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่จัดการบริหารเป็น สตีฟ จ็อบส์  เป็นคนคุมวง เป็นคนกำกับ

มหาเถรสมาคมแนะ "พระธรรมทูตอเมริกา" เผยแผ่ธรรมแบบ 4.0 (ปาฐกถาพิเศษ)

      ในทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เรามีนวัตกรรมอะไร ? ให้นำหน้าในดินแดนตะวันตกแห่งนี้ คำว่าประดิษฐกรรม คือการผลิต แต่เราต้องไปถึง นวัตกรรม คือ การนำมาบูรณาการ เป็นของใช้ใหม่ ธรรมะของพระพุทธเจ้าทำอย่างไรจะนำมาบูรณาการให้เหมาะกับดินแดนของหรัฐอเมริกา เราไม่ได้ผลิตธรรมะใหม่ ทางศาสนามีนวัตกรรม 4 ประการ คือ

       1) การผลิตภัณฑ์ คือ โบสถ์ของวัดมงคลรัตนราม สหรัฐอเมริกา เพราะในสหรัฐไม่มีแบบนี้ ทำให้ผู้คนมาท่องเที่ยว อะไรคือ ศิลปะวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับภูมิภาคอเมริกา รวมถึงตลาดวันอาทิตย์เป็นนวัตกรรม

       2) การให้บริการ คือ ด้วยการมีวิธีการใหม่ ๆ เช่น วัดนี้มีตลาดนัด เรามีอะไรที่เป็นนวัตกรรม เป็นการตกปลานอกบ้าน นำธรรมะออกนอกวัด เราต้องมีการบริการทางสื่อออนไลน์

       3) กระบวนการผลิต คือ การผลิตรถฟอร์ด ผลิตคนละ 12 ชม. ได้ 1 คัน จึงมีการทำสายพานการผลิตโดยให้คนยืนอยู่กับที่ ใช้เวลา 90 นาทีต่อ 1 คัน เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม เวลาจัดงาน ใครเก่งเรื่องอะไร ต้องให้คนเก่งมาช่วยงาน เราจึงต้องทำกระบวนการเผยแผ่ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรม ร้านหนังสือในอเมริกาไม่มีหนังสือแล้ว เพราะเขาใช้สื่อสมัยใหม่ ถ้าพระธรรมทูตไม่ปรับตัวสูญสิ้นแน่นอน " สั้นลัดขั้นตอน "

        4) " การบริหารจัดการ " คือ ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ หมู่มิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา สาริกาป้อนเหยื่อ ซึ่งยกการทำสังคายนาสมัยพระพุทธเจ้า เป็นการรวบรวมคำสอนเป็นพระไตรปิฏก เป็นนวัตกรรม นวัตกรรมเกิด 2 ประการ คือ จากภายใน คือ คนในพระพุทธศาสนา และจากภายนอก คือ คนเก่งนำมาช่วย หรือไปดูงานคนอื่นบ้างว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไร ? หรือไปดูนอกองค์กรศาสนา

     

มหาเถรสมาคมแนะ "พระธรรมทูตอเมริกา" เผยแผ่ธรรมแบบ 4.0 (ปาฐกถาพิเศษ)

         ในทางตะวันตกใช้สติในการลดความเครียด ซึ่งสติมีในทุกนิกาย คำถามคือ พระพุทธเจ้าเป็นนักปรัชญาหรือ นักจิตวิทยา นักจิตวิทยามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยา เพราะสติที่พระพุทธเจ้าค้นพบสามารถบำบัดจิตได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า อนุราธะ "อดีตก็ดีปัจจุบันก็ดี เราสอนเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้น" จึงมองว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักจิตวิทยา ท่านองค์ดาไล ลามะ ใช้เทคโนโลยีกับกรรมฐาน มีการวัดคลื่นสมอง ถือว่าเป็นนวัตกรรม 4.0 ทำให้คนในสหรัฐอเมริกาสนใจพระพุทธศาสนาแบบทิเบต 

       ถามว่าเราพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกายุคไหน ? เรามาอยู่ดินแดนตะวันตกเราต้องสร้างนวัตกรรม โดยการเริ่มจากใจในการเปลี่ยนแปลงโลก วัดมงคลรัตนรามเปลี่ยนชุมชนให้เกิดสันติภาพ ด้วยการเปลี่ยน 3 โลก คือ สังขารโลก คือ ตัวเราเอง สัตวโลก คือ สังคม โอกาสโลก คือ แผ่นดินที่เราอาศัย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากhttp://www.banmuang.co.th/news/education/82320

แชร์