หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม

แม้จะเป็นผู้ชาย แต่เขากลับสนใจการเย็บปักถักร้อย โดยฉพาะภาพทิวทัศน์ของสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เขากล่าวว่า ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ให้การเย็บปักทำได้แต่ผู้หญิง และการเย็บปักก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีประวัติช้านาน http://winne.ws/n16228

749 ผู้เข้าชม

การเย็บปักก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน

             นายจู เจียฉี เป็นนักศึกษาจากมหวิทยาลัยการเกษตรของมณฑลซื่อชวน แม้จะเป็นผู้ชาย แต่เขากลับสนใจการเย็บปักถักร้อย โดยฉพาะภาพทิวทัศน์ของสถานที่ต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย หนุ่มคนนี้กล่าวว่า ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ให้การเย็บปักทำได้แต่ผู้หญิง และการเย็บปักก็เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนที่มีประวัติช้านาน ผมสนใจและประทับใจในความงาม ความซับซ้อน และความประณีตของการเย็บปัก จึงอยากพยายามศึกษาและช่วยสืบทอดวัฒนธรรมนี้ให้กับคนรุ่นหลัง ๆ

ที่มา        :           thai/china.com            /          07 มิถุนายน 2560

โดย         :           Toon/Zi

หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
หนุ่มจีนวัย 20 เย็บปักยอดเยี่ยม
แชร์